To będzie pierwszy taki obiekt w Polsce

5833

W lubińskim ratuszu podpisano dziś umowę z firmą, która już w sierpniu rozpocznie budowę Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. – To nasza odpowiedź na problemy ludzi młodych. Nie budujemy szpitala, budujemy system, którego nie ma nikt inny w Polsce – komentuje prezydent Lubina Robert Raczyński.

Specjaliści nie kryją, że potrzeby w tej dziedzinie są ogromne. Już przed okresem pandemii szacowano, że około 20 procent dzieci do 18. roku życia ma objawy zaburzeń psychicznych: od depresji, przez zaburzenia lękowe po zaburzenia odżywania.

Po okresie pandemii znacznie wzrosła liczba zachorowań. Na terenie powiatu lubińskiego mieszka około 20 tys. dzieci. Oznacza to, że z samego naszego powiatu aż 4 tys. dzieci potrzebuje pomocy, według szacunków z Dolnego Śląska – około 50 tys. dzieci i młodzieży!

dr Monika Szewczuk-Bogusławska, konsultant wojewódzki w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży

– Krótko mówiąc – mamy bardzo trudne czasy, które źle oddziałują na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży. Zatem ta inwestycja jest dziś niezbędna, żeby pomagać dzieciom i ich rodzinom – podkreśla dr Monika Szewczuk-Bogusławska, konsultant wojewódzki w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. – Z mojej perspektywy ten projekt to wielki sukces tego miasta. Ten kamień węgielny, który państwo położyli pod ten budynek, to też kamień węgielny pod państwa i naszą wspólną przyszłość. Naszą przyszłością są dzieci. Żeby mogły się one realizować, pomagać starszemu pokoleniu i wychowywać swoje dzieci, muszą być zdrowe. Niestety ze zdrowiem psychicznym dzieci mamy coraz większy problem – przyznaje.

 

Jak wspomina prezydent Robert Raczyński, pomysł budowy ośrodka pojawił się w 2018 roku, zaraz po wyborach samorządowych.

– Zaprosiłem do współpracy koleżankę z pracy Mariolę Kośmider. W kolejnym roku upubliczniliśmy ten pomysł przed radą miejską. W tym samym czasie udało mi się nawiązać kontakt z doktor Sylwią Adamowską, która jest psychiatrą dziecięcym we Wrocławiu. Zaprosiłem ją do współpracy i poprosiłem o skompletowanie zespołu, który będzie pracował w DCZPDM. Dziś ten zespół liczy już około 20 osób. Są to terapeuci i psychoterapeuci z różną specjalizacją, którzy zostali przeszkoleni i do pracy z dziećmi i młodzieżą i pracują z nimi już od dwóch lat w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Konopnickiej 5 – zauważa włodarz.

Dalej była faza projektowania i przygotowania inwestycji, magistrat wystąpił o wsparcie i opinię ze strony wojewody dolnośląskiego, ponieważ budowa wszelkich szpitali wymaga zgody rządowej. Chodzi o to, aby w przyszłości ten dział był finansowany przez NFZ. Opinia była pozytywna.

– Od kiedy upubliczniliśmy nasz projekt w mediach, także tych społecznościowych, nie spotkaliśmy się z żadną negatywną opinią. To pokazuje jak bardzo ludzie chcą i potrzebują tego projektu – mówi Robert Raczyński.

Dziś w Ratuszu podpisano umowę z firmą Climamedic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu przetargowym. Szacunkowy koszt inwestycji to 106 322 743,60 zł, w całości będzie ona finansowana ze środków zewnętrznych. Budowa ruszy w sierpniu tego roku.

– Realizacja zadania podzielona jest na etapy. Pierwszy będzie trwał 12 miesięcy i obejmie budowę pierwszego i drugiego poziomu referencyjności. To budowa przychodni zdrowia psychicznego oraz dziennego oddziału pscyhiatrycznego. W kolejnym, który będzie trwał 18 miesięcy, będziemy realizować trzeci poziom referencyjności, czyli oddział całodobowy – informuje Tomasz Jeger, prezes DCZPDM.

– To będzie pierwszy taki obiekt w Polsce. Lubin będzie tutaj pionierem – mówi Michał Grzymała-Kazłowski, główny architekt z firmy Archimed, który od ponad 20 lat projektuje szpitale. – Projektując ten obiekt, korzystaliśmy z różnych źródeł wiedzy. Ze źródeł osobowych, czyli doświadczeń terapeutów, wiedzy projektantów, podpatrywaliśmy projekty, które powstają na świecie. Ten obiekt będzie też zbudowany zgodnie z zasadą tworzenia przestrzeni terapeutycznej. Przestrzeni, która wspomaga procesy pracy. Jest przyjazna pacjentom, ale też pracownikom. Wszystkie te przestrzenie są dostępne dla pacjentów, rodzin, terapeutów, nie izolujemy miejsc, które nie muszą być izolowane. Z kolei w miejscach izolowanych zapewniamy widok na części otwarte, możliwość wyjścia na zewnątrz. Stworzyliśmy też atria, czyli miejsca otwarte na pogodę, deszcz, wiatr, słońce, aby osoby, które trafiają z różnymi stanami depresyjnymi, mogły korzystać z tego, co też leczy, czyli natury. Wprowadziliśmy też zieleń do wnętrza, aby ten obiekt nie był przytłaczający, zastosowaliśmy kolory zalecane przy tego typu terapiach – dodaje.

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Lubinie to ośrodek, który zapewni wsparcie specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, w tym psychiatrów dziecięcych, psychologów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych, terapeutów zajęciowych oraz pielęgniarek.

DCZPDM będzie zabezpieczać realizację opieki w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży na wszystkich trzech poziomach referencyjności. Na I poziomie referencyjnym znajduje się Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Jest to pierwsze miejsce kontaktu pacjenta z systemem, gdzie odbywa się diagnoza zgłaszanego problemu. Ustalony zostaje indywidualny plan leczenia i krótkoterminowe oddziaływania psychoterapeutyczne oraz wsparcie psychospołeczne.

Na II poziomie referencyjnym znajduje się Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, w skład którego wchodzi Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży. Jest to poziom dedykowany pacjentom wymagającym diagnozy lekarza psychiatry, specjalistycznych oddziaływań psychologicznych i psychoterapeutycznych lub zintensyfikowanego leczenia w formie oddziału dziennego. Oddział Dzienny przeznaczony jest do kompleksowego leczenia pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, wymagających specjalistycznych, zwykle bardzo intensywnych, oddziaływań terapeutycznych wykraczających poza możliwości Poradni, lecz w danym momencie niewymagających pobytu na oddziale całodobowym.

Na oddziale dziennym przewidziano pobyt dzieci w wieku szkolnym, łącznie 104 pacjentów w podziale na trzy grupy wiekowe; klasy szkoły podstawowej od zerówki do klasy III, klasy szkoły podstawowej od klasy IV do VIII oraz klasy szkoły średniej od klasy I do IV.

Ostatni, III poziom referencyjny, zajmuje Ośrodek Wysokospecjalistycznej Całodobowej Opieki Psychiatrycznej, mający w swojej strukturze Izbę Przyjęć oraz Oddział Całodobowy Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży. Ten poziom dedykowany jest pacjentom w stanach nagłych oraz wymagających całodobowej opieki oraz specjalistycznej diagnozy lub farmakoterapii. Pacjent leczony w warunkach oddziału dziennego lub całodobowego ma zapewnioną możliwość realizacji obowiązku szkolnego.

Ośrodek będzie dysponował łącznie 41 łóżkami z podziałem na oddział stacjonarny dzieci młodszych i oddział stacjonarny dzieci starszych. Infrastruktura została tak przygotowana, aby mali pacjenci mogli realizować obowiązek szkolny.

Według szacunków obiekt ma być gotowy za 2,5 roku.

Fot. BM


POWIĄZANE ARTYKUŁY