Terytorialsi przeciwko koronawirusowi

50

Dostarczanie żywności i leków, wsparcie służb sanitarnych i samorządu terytorialnego, współpraca z ośrodkami pomocy społecznej i Caritasem, wsparcie rodzin personelu medycznego, kombatantów, osób starszych i przebywających w kwarantannie, oddawanie krwi oraz infolinia psychologiczna – to obecnie główne obszary działań w walce z koronawirusem, jakie prowadzi 16. Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej.

Od kilku dni Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą pierwszą w historii ogólnopolską operację przeciwkryzysową pod kryptonimem „Odporna Wiosna” (Resilient Spring).

– Jej celem jest łagodzenie skutków kryzysu oraz wzmocnienie odporności na kryzys społeczności lokalnych. Wsparcie wszystkich instytucji samorządowych i sanitarnych niosących pomoc – mówi dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław Kukuła. – Już teraz nasi oficerowie łącznikowi są do dyspozycji każdego samorządu. W poniedziałek udostępniliśmy samorządom specjalną aplikację, która zautomatyzuje zapotrzebowywaną pomoc. Codziennie w różnej formie działania angażujemy około 2,5 tys. naszych żołnierzy. Wspieramy również straż graniczną i policję. W piętnastym dniu działań, po raz pierwszy użyliśmy naszych dronów rozpoznawczych do dozorowania wschodniej granicy Polski.

Obecnie aż 2,5 tys. żołnierzy WOT jest już bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie rozpowszechnianiu się pandemii koronawirusa. Pozostali terytorialsi są gotowi podjąć takie działania w ciągu 12 godzin od chwili zgłoszenia.

Wspólne założenia współpracy zarówno samorządu terytorialnego, żołnierzy najmłodszej formacji, jak i służb sanitarnych, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zawarł w podpisanej 16 marca br. decyzji. Dowództwo WOT operację nazwało kryptonimem „Odporna Wiosna”. Główny nacisk został położony na wsparcie służb sanitarnych oraz samorządu terytorialnego w zaopatrywaniu osób potrzebujących w żywność i leki.

Żołnierze 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej bazując na uzgodnieniach wspierają również kombatantów oraz osoby starsze, które ze względu na wiek są w podwyższonej grupie ryzyka. Każdego dnia w ramach tej grupy rośnie liczba osób objętych pomocą. Wsparcie polega na codziennym kontakcie telefonicznym oraz odpowiedzi na podstawowe potrzeby. Głównym celem podejmowanych działań jest ograniczenie ekspozycji tych osób na kontakt z potencjalnymi nosicielami wirusa.

W ramach tej działalności żołnierze 16. DBOT wspierają także osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci, a także osoby poddane kwarantannie. Terytorialsi odwiedzający osoby pozostające w domach nie ograniczą się jedynie do pozostawienia im żywności. Znajdą czas na rozmowę, podczas której analizują sytuację i określą dalsze potrzeby.

Kolejną grupą osób wspieranych przez dolnośląskich terytorialsów są podopieczni ośrodków pomocy społecznej oraz Caritas. Wsparcie żołnierzy WOT w tym zakresie polega na zapewnieniu transportu paczek z banków żywności do potrzebujących. Każda osoba, która potrzebuje takiego wsparcia powinna skontaktować się z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej. Stamtąd informacja trafi do koordynatora wojewódzkiego w brygadzie OT, który zleca wykonanie zadania. W tym przypadku nie ma możliwości dodatkowych zakupów. Żołnierze WOT dostarczają tylko produkty przekazane z magazynów żywności.

W celu koordynacji całego procesu wsparcia WOT, z 16. Dolnośląskiej Brygady OT do powiatów i gmin zostali wyznaczeni oficerowie łącznikowi. Ich zadaniem jest współpraca z administracją i innymi służbami, inspekcjami i strażami, a także partnerami społecznymi. Dzięki bieżącej wymianie informacji możliwe jest dotarcie do tych osób, które najbardziej potrzebują wsparcia.

Aby ograniczyć ryzyko zarażenia koronawirusem do pomocy w dostarczaniu żywności i działań w ramach operacji „Odporna Wiosna” oddelegowani zostali specjalnie wyselekcjonowani żołnierze, którzy mają mniej niż 45 lat, nie chorują na choroby przewlekłe i nie zgłaszają żadnych dolegliwości zdrowotnych oraz nie przebywali w ciągu ostatniego miesiąca w krajach o podwyższonym ryzyku zakażenia.

W każdym przypadku kontaktu z osobami wspieranymi żołnierze WOT podejmują szczególne środki ostrożności. Tzw. zespoły zadaniowe wyposażone są w maseczki, środki dezynfekcji. Każdy zespół jest umundurowany, elementem wyróżniającym jest oliwkowy beret. W razie wątpliwości i obaw przed oszustami osoby zaopatrywane powinny skontaktować się z najbliższym ośrodkiem pomocy społecznej, oficerem prasowym 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej, gdzie będą mogły potwierdzić taką wizytę.

Kolejnym obszarem wsparcia w ramach operacji „Odporna Wiosna” jest całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia pomocy psychologicznej. Jest to propozycja dla osób samotnych, starszych, źle znoszących izolację czy odczuwających stan wzmożonego zagrożenia związanego z epidemią koronawirusa. Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 100 102, wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego mogą uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów. Pomoc psychologiczna będzie też dostępna w formie wideo czatu przez Skype pod nazwą: „Wsparcie Psychologiczne WOT”.

W porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu w miarę potrzeb centrum w gotowości jest zadeklarowanych do oddania krwi ok. 150 żołnierzy z 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Źródło: Informacja prasowa WOT