Szykuje się budowa kolejowego tunelu

8405

Stumetrowy tunel kolejowy pod centrum przesiadkowym w Lubinie – nad tym pracuje Starostwo Powiatowe w Lubinie. Urząd szuka właśnie firmy, która opracuje wytyczne do stworzenia dokumentacji projektowej dla tego przedsięwzięcia.

Fot. Marlena Bielecka

Plan jest taki, by tunelem w ciągu ulicy Odrodzenia zastąpić przejazdy kolejowe na ul. 1 Maja i na Starym Lubinie. W ten sposób kierowcy docieraliby do obu stron centrum przesiadkowego, stworzonego na miejscu dawnego dworca kolejowego w Lubinie.

Budowę centrum zapowiadał w swojej kampanii wyborczej prezydent Robert Raczyński. Powstanie takiego ośrodka jest jednak niemożliwe bez poważnej przebudowy okolicznego układu drogowego i częściowo także samej stacji Lubin. Koncepcja budowy centrum przewiduje, że ma ono umożliwić integrację połączeń autobusowych, busowych i kolejowych – w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Dodatkowym celem jest połączenie go z podlubińską strefą przemysłową.

– Starostwo Powiatowe jest organizatorem powiatowej komunikacji publicznej w naszym regionie, dlatego to my prowadzimy ten projekt. Merytorycznie, zgodnie z zawartym porozumieniem współpracujemy z Urzędem Miejskim w Lubinie – wyjaśnia Tomasz Rosik, dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu Starostwa Powiatowego w Lubinie. – Obecne postępowanie przetargowe ma na celu opracowanie wytycznych do wykonania projektów budowlanych i wykonawczych dla budowy tunelu oraz zmian w układzie drogowym i koncepcji budowy centrum przesiadkowego. Ważne jest, żeby wytyczne te uzyskały akceptację PKP Polskich Linii Kolejowej, co też będzie obowiązkiem wykonawcy i jednocześnie pozwoli starać się pozyskanie środków zewnętrznych na sfinansowanie budowy tunelu w ciągu ulicy Odrodzenia pod torami stacji kolejowej Lubin – dodaje.

Fot. Marlena Bielecka

Analiza techniczna ma opisywać m.in. konstrukcję i położenie tunelu, układ prowadzących do niego dróg, wyjścia na perony z windami dla niepełnosprawnych, proponowane technologie budowlane. Przy okazji dobudowane mają zostać perony – jeden lub dwa, w zależności od ostatecznie wybranego wariantu. Autorzy mają też wyliczyć szacunkowe koszty wykonania dokumentacji projektowej i budowy centrum przesiadkowego.

Przetarg na opracowanie wytycznych potrwa do 7 lutego. Jeśli starostwo wyłoni w nim wykonawcę, ten będzie miał sto dni na przygotowanie całego dokumentu, który będzie później załącznikiem do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków PKP PLK.