Szpital psychiatryczny powstanie szybciej

4589

Ośrodek psychiatrii dziecięco-młodzieżowej w Lubinie będzie gotowy w pełnym zakresie znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano. Umożliwi to decyzja wojewody, nadająca mu specjalny status placówki leczącej psychofizyczne skutki epidemii.

źródło: DCZPDM

Skróty SARS-CoV-2 i COVID-19 znają już wszyscy. Niebawem rozpowszechni się jeszcze jeden: PIMS. To wieloukładowy zespół zapalny, będący groźnym powikłaniem pocovidowym. Najczęściej chorują na niego dzieci w wieku 8-9 lat. W Polsce PIMS zdiagnozowano już u kilkuset małych pacjentów. To oznacza kolejny skutek epidemii, któremu trzeba będzie stawić czoła w bliskiej przyszłości. Już dziś specjaliści z Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży pomagają swoim pacjentom w pokonywaniu trudności, które są konsekwencją długotrwałej izolacji społecznej i domowych konfliktów, często także powodowanych epidemicznymi realiami.

To wszystko stoi za wnioskiem, jaki zarząd DCZPDM wysłał do wojewody dolnośląskiego.

– Zaproponowaliśmy uznanie naszego ośrodka za podmiot leczniczy, którego zadaniem jest zwalczanie szerokiego już spektrum psychofizycznych skutków pandemii – informuje Tomasz Jeger, prezes Centrum. – Wiadomo już, że skutki te będą trwały znacznie dłużej niż sama pandemia, a dzieci i młodzież są na nie najbardziej narażone. Chcemy jak najszybciej mieć możliwość objęcia ich kompleksowym wsparciem psychologicznym i psychiatrycznym, włączając w to całodobową opiekę szpitalną.

Tomasz Jeger, prezes DCZPDM

Wojewoda pozytywnie zaopiniował wniosek, co w praktyce oznacza, że DCZPDM może korzystać z mechanizmów, jakie dają obecnie obowiązujące przepisy prawa, związane ze zwalczaniem skutków epidemii. Jednym z nich jest szybsza ścieżka budowy i wyposażenia szpitala psychiatrycznego – w trybie bez rygoru prawa zamówień publicznych.

– Ta inwestycja nie powinna napotkać żadnych przeszkód administracyjnych, bowiem decyzja wojewody umożliwia nam sprawne prowadzenie prac i dokonywanie ewentualnych korekt na bieżąco. Nie musimy organizować przetargów, których formuła wydłuża realizację zadania, co widzimy na przykładzie innych inwestycji. Możemy wynegocjować korzystne warunki, a jeśli zdarzy się, że wykonawca będzie niesolidny, będziemy w stanie szybko zmienić go na lepszego. Cały projekt ma póki co dobry harmonogram i unikniemy ryzyka jego opóźnienia tylko dlatego, że przetarg wygra firma, która zaoferowała najniższą cenę, ale tak naprawdę cała mieści się w walizce – komentuje prezydent Lubina Robert Raczyński.

Robert Raczyński, prezydent Lubina

Oznacza to, że szpital psychiatryczny, budowany przy ul. 1 Maja, może być gotowy wcześniej. Pierwotnie miał powstać do 2023 r.

Status placówki prowadzącej rehabilitację pocovidową wiąże się też z ustanowieniem w przyszłym szpitalu 15 łóżek dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, chorych jednocześnie na COVID-19.

Fot. BM


POWIĄZANE ARTYKUŁY