Szkolą muzyczne talenty – ruszyła rekrutacja

953

Można się nauczyć grać na flecie, akordeonie, skrzypcach, wiolonczeli, klarnecie, fortepianie i gitarze, do tego kształcić swój słuch – w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Lubinie właśnie trwa rekrutacja. Nauka w placówce jest bezpłatna i przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Jeden z koncertów uczniów szkoły muzycznej (fot. Archiwum Lubin.pl)

Szkoła jest jedyną państwową placówką w mieście podlegającą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Uczniowie szkoły uczestniczą w konkursach o randze regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej odnosząc sukcesy.

Naukę można rozpocząć w dziale sześcioletnim w wieku 6-8 lat lub czteroletnim – w wieku 9, ale nie więcej niż 16 lat.

Szkoła prowadzi zajęcia indywidualne na instrumentach oraz grupowe z kształcenia słuchu, rytmiki, audycji muzycznych, chóru, zespołów i orkiestry. Realizuje również projekty artystyczne. Jest inicjatorem przeglądów i festiwali regionalnych oraz współpracuje z ośrodkami kultury, placówkami oświatowymi w mieście i regionie.

– Korzyści płynące z nauki w szkole muzycznej zapewniają dziecku lepiej rozwinięte zdolności abstrakcyjnego i logicznego myślenia, pozytywny wpływ na rozwijanie zdolności językowych, rozumienie związków matematycznych i technicznych, większą szybkość i dokładność pracy umysłowej, wytrwałość i zdolność koncentracji uwagi, systematyczność i zdyscyplinowanie, rozwój postrzegania zmysłowego oraz zdolności koordynacji, umiejętność radzenia sobie z tremą podczas występów publicznych, co może wywierać pozytywny wpływ na późniejsze życie zawodowe – mówią pracownicy lubińskiej szkoły muzycznej.

Właśnie trwa nabór na rok szkolny 2021/2022.

– Od 1 marca przyjmujemy kwestionariusze, które są dostępne między innymi na stronie szkoły. Można też przyjść osobiście i pobrać je z sekretariatu. Choć preferujemy mailowe przyjmowanie zgłoszeń – mówi dyrektor PSM w Lubinie Violetta Kwiatkowska.

Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Lubinie

Wypełniony kwestionariusz należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do końca kwietnia.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia mieści się przy ulicy Kilińskiego 8, a jej sekretariat czynny jest w godzinach 8.30-15.30.

Informacje o ofercie szkoły, regulamin przyjęć oraz formularze dla kandydatów dostępne na oficjalnej stronie szkoły www.psm.lubin.pl. Można też zadzwonić: 76 842 14 59.

Przygotowania do jednego z koncertów uczniów szkoły muzycznej (fot. Archiwum Lubin.pl)

Mimo pandemicznych obostrzeń, lubińska szkoła muzyczna całkiem dobrze sobie radzi.

– Mniej sobie radziliśmy w marcu, bo dla wszystkich, to co się stało, było zaskoczeniem. Nasze umiejętności nauczania zdalnego były zerowe. Nauczyliśmy się jednak lepiej funkcjonować. Zrobiliśmy sobie krótkie szkolenie w ramach kadry pedagogicznej. Gdy znowu ogłoszono, że zajęcia odbywają się zdalnie, ruszyliśmy bez problemu pełną parą – mówi dyrektor placówki Violetta Kwiatkowska.