Światy równoległe w galerii

232

Wystawę „Światy równoległe II” będzie można obejrzeć w lubińskiej Galerii Zamkowej już od 5 kwietnia. Składają się na nią prace 15 różnych artystów działających w ramach Autorskiego Laboratorium Fotografii prof. Piotra Komorowskiego we Wrocławiu.

Elżbieta Drewniak

Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 30 kwietnia. Zaś 5 kwietnia o godzinie 18.30 odbędzie się wernisaż wystawy.

Autorami prezentowanych prac są: Agnieszka Antosiewicz-Mas, Elżbieta Drewniak, Aneta Więcek-Zabłotna, Piotr Balcerzak, Elżbieta Oliwiak, Irena Polit, Katarzyna Laskus, Linda Parys, Mariusz Raźniewski, Marta Cholewa, Patrycja Basińska, Renata Żurawska, Piotr Komorowski, Dorota Sitnik i Teresa Anniuk-Gulak.

Autorskie Laboratorium Fotografii nie jest typową szkołą fotografii, lecz płaszczyzną wymiany idei pomiędzy jego uczestnikami. Jest autorską propozycją dla fotografów, jak i przedstawicieli innych mediów, zdeklarowanych w kierunku dalszego rozwoju swojego twórczego potencjału poprzez studiowanie fotografii i realizacje praktyczne.

Istotą Laboratorium jest praca nad Indywidualnym Projektem Artystycznym, składającym się z serii fotografii, fotoobiektów, lub innej formy prezentacji. Propozycja jest adresowana tak do absolwentów szkół artystycznych jak i podążających samodzielną ścieżką rozwoju. Autorskie Laboratorium Fotografii działa od roku 2015 w ramach struktury Fundacji Karkonoskiej. Zajęcia odbywają się we Wrocławiu.


Poniżej więcej informacji o wystawie:

„Światy równoległe II” to kolejna wystawa prac twórców skupionych wokół Autorskiego Laboratorium Fotografii założonego w 2015 roku we Wrocławiu przez Piotra Komorowskiego. Laboratorium jest platformą wymiany idei, konfrontacji postaw, a także wzajemnej inspiracji do indywidualnych oraz wspólnych działań artystycznych w obszarze fotografii. Członkami Laboratorium są  osoby z akademickim cenzusem artystycznym, ale także rozpoczynające dopiero swoją artystyczną podróż. Wszystkich jednakże łączy podobny ładunek wrażliwości skupionej na specyficznym odbiorze i przetwarzaniu obrazów świata.

Przedstawiane w ramach wystawy prace, choć różnorodne, mają wspólny mianownik. A jest nim świadome przekraczanie paradygmatu związanego z czysto piktorialnym pojmowaniem fotografii. Pokonywanie granic w definiowaniu tego co możliwe, a nawet dozwolone, realne i nierealne, pożyteczne czy absurdalne, to ścieżka rozwoju, którą kultywują członkowie Laboratorium. To zaś, z założenia, ma prowadzić do maksymalnego samopoznania. Wybór fotografii jako środka wyrazu jest o tyle istotny, iż obraz mechaniczny stanowi współcześnie jedną z najważniejszych dróg artystycznej kreacji. Autorzy w swoich realizacjach wykorzystują rozmaite strategie artystyczne: od fotografii dokumentalnej, poprzez klasyczną inscenizację, aż po performance dokamerowy. Tak szeroki przekrój możliwości skutkuje przeróżną formą narracji stosowaną przez uczestników, którzy wykorzystują w tym celu fotografię analogową, cyfrową, instalacje, asamblaże, fotomontaż, a także video.

Każdy rok działalności Autorskiego Laboratorium Fotografii to kontynuacja poszukiwań, wypracowywania indywidualnych sposobów komunikacji, a także doskonalenie warsztatu. Służą temu cykliczne spotkania, plenery, dyskusje a nade wszystko permanentna, ciągła praca nad kolejnymi realizacjami, oraz ich pogłębione analizy z udziałem aktualnych członków jak i sympatyków Laboratorium.

AUTOR: Irena Polit