Sprawy w PUP załatwiaj z domu

897

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie zachęca mieszkańców do załatwiania spraw za pośrednictwem internetu. Służy do tego specjalny portal Publicznych Służb Zatrudnienia. W tym roku klienci urzędu skorzystali z tej ścieżki już ponad 300 razy.

Fot. Pixabay

Pracownicy z lubińskiego PUP-u zapraszają do korzystania z platformy praca.gov.pl. W tym miejscu można się m.in. zarejestrować jako osoba bezrobotna lub szukająca innej pracy.

– Od stycznia tego roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie za pośrednictwem platformy praca.gov.pl 99 osób zarejestrowało się jako osoby bezrobotne, 70 pracodawców złożyło ofertę pracy oraz 143 pracodawców złożyło oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Składanie wniosków za pomocą usług elektronicznych odbywa się znacznie szybciej niż wniosków składanych osobiście. Pozwala to przede wszystkim uniknąć niepotrzebnych kolejek, a co najważniejsze – zapewnić szybsze rozpatrzenie wniosku – wskazuje Iwona Isztwan z PUP w Lubinie.

E-rejestracji w urzędzie można dokonać na dwa sposoby:

  • wypełnienie zgłoszenia do rejestracji – tym przypadku trzeba wypełnić odpowiedni formularz, a następnie przyjść na umówioną wizytę do urzędu w celu potwierdzenia wprowadzonych wcześniej danych. Co ważne, samo zgłoszenie do rejestracji nie jest rejestracją. Jeśli obywatel nie przyjdzie na wizytę, jego dane zostaną usunięte z systemu.
  • pełna rejestracja przy użyciu profilu zaufanego – polega to na wypełnieniu elektronicznego wniosku o rejestrację w charakterze osoby bezrobotnej albo poszukującej pracy. Wniosek i wymagane załączniki do niego należy podpisać profilem zaufanym i przesłać do właściwego powiatowego urzędu pracy. Można też wskazać, czy korespondencję z PUP chcemy otrzymywać elektronicznie czy listem.

Pracownicy mogą załatwić tą drogą też inne sprawy: powiadomić urząd o podjęciu pracy lub działalności gospodarczej, poprosić o udzielenie informacji lub wydanie potrzebnego zaświadczenia, złożyć wniosek o skierowanie na szkolenie, pozbawienie statusu osoby bezrobotnej czy przeniesienie dokumentów do urzędu pracy właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania.

Przedsiębiorcy mogą przez internet np. zgłosić ofertę pracy, stażu lub praktyki, złożyć dokumenty związane z zamiarem zatrudnienia cudzoziemca, a także skierować do urzędu inne pisma, podania lub zapytania.

Warunkiem załatwiania spraw urzędowych on-line jest posiadanie profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

– Najprostszym sposobem na założenie profilu zaufanego jest skorzystanie z bankowości elektronicznej. Bank potwierdza tożsamość osoby, korzystając z informacji, jakie zostały
mu dobrowolnie podane. Profil zaufany można też wyrobić w urzędach potwierdzających tożsamość, na przykład w Urzędzie Skarbowym w Lubinie lub inspektoracie ZUS w Lubinie – radzi Iwona Isztwan.

źródło: materiały prasowe


POWIĄZANE ARTYKUŁY