Wywóz odpadów tylko w przeznaczonych do tego workach

211

W związku z częstymi i nieuzasadnionymi reklamacjami zgłaszanymi przez mieszkańców, które dotyczą odbioru odpadów segregowanych gmina Lubin przypomina, że na jej terenie obowiązuje od kilku lat tzw. system workowy. Oznacza to, że odpady muszą być składowane w workach, bo tylko takie są odbierane przez firmę transportującą odpady.

Fot. ug.lubin.pl

System workowy polega na segregacji odpadów : plastik – worek żółty, papier – worek niebieski , szkło – worek zielony, biodpady – worek brązowy.

Firma odbierająca odpady do segregacji pozostawia taką sama ilość worków jaką zabierze, czyli na przykład zabierając pięć worków żółtych, pozostawi taką samą ilość worków żółtych w boksie śmietnikowym.

Jest tylko limit na odbiór bioodpadów czyli worków brązowych. Na gospodarstwo domowe przypada limit czterech worków- nadmiar odpadów bio należy kompostować lub wywieźć do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, które są w Siedlcach i Oborze.

W związku z tym mieszkańcy, którzy zaopatrzyli się w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych takich jak: papier, tworzywo, szkło oraz odpady bio muszą w pierwszej kolejności umieścić odpady w workach do segregacji, a następnie w pojemnikach.

System workowy stanowi zabezpieczenie przez zagrożeniami epidemiologicznymi, na które mogą być narażeni pracownicy firm odbierających odpady. Prosimy o przestrzeganie zasad ustalonych na terenie gminy Lubin w odbiorze odpadów segregowanych.

Gmina zastrzega, że odpady segregowane, które będą umieszczane w pojemnikach do segregacji luzem nie będą odbierane.

Źródło: ug.lubin.pl