Są pieniądze dla niepełnosprawnych

56

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie posiada jeszcze środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w urzędzie i niemających zatrudnienia.

W ramach tych środków PUP może sfinansować:

  • szkolenia,
  • dotacje na podjęcie działalności gospodarczej – średnia kwota dotacji wynosi 40 tys. zł,
  • zwrot pracodawcy kosztów utworzenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – średni koszt utworzenia stanowiska 50 tys. zł.

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane na bieżąco do wyczerpania środków