Ruszyły wypłaty 300+

1080

Pierwsze wypłaty są już na kontach rodziców. Najszybciej dostali przelewy ci, którzy najwcześniej wysłali nie zawierający błędów wniosek do ZUS. Do końca lipca Dolnoślązacy wysłali 135 246 elektronicznych wniosków o wyprawkę szkolną. W całym kraju wpłynęło ich aż 1 846 774.

Nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Dobry start” trwa od 1 lipca.

– 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka dostają rodzice bez względu na osiągany przez rodzinę dochód – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik ZUS na Dolnym Śląsku. – Najszybciej dostają pieniądze ci, którzy wypełnili wniosek bezbłędnie i wysłali go do nas tuż po starcie naboru – dodaje.

• W 2022 roku mieszkańcy Dolnego Śląska wysłali 249 728 wniosków o wyprawkę na 340 874 dzieci. ZUS wypłacił im 100 664 850 zł.

• W Polce wpłynęły 3 328 772 wniosków złożonych na 4 691 973 dzieci. Kwota przelana na konta rodziców to 1 389 747 075 zł.

Wnioski o „Dobry start” można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS, aplikację mZUS, portal Emp@tia oraz bankowość elektroniczną.

Wypłata z programu „Dobry start” w wysokości 300 zł przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia przez nie 20. roku życia, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnością – do ukończenia 24. roku życia.

Wnioski o wyprawkę, tak jak w latach ubiegłych, można składać od 1 lipca do 30 listopada danego roku.

– Te, które zostaną wysłane do ZUS po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Złożenie wniosku w sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach – we wrześniu, październiku lub listopadzie, to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku.

Źródło: materiały prasowe ZUS