Ruszyły konkursy ofert na zadania publiczne

271

Urząd Miejski w Lubinie informuje, że ogłoszone zostały konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku.

Fot. archiwum

Otwarte konkursy ofert dotyczą obszaru pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez budowanie systemu wsparcia, pomocy osobom bezdomnym i ubogim poprzez aktywizację i zapewnienie im całodobowego, tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych oraz tymczasowego schronienia w noclegowni bądź ogrzewalni, zapewnienia usług opiekuńczych.

Szczegóły na temat konkursów, w tym wysokości udzielanych dotacji, można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu TUTAJ.