Rowerem bezpiecznie do celu

47

Rowerzyści zaliczają się do grupy niechronionych uczestników ruchu. – Wsiadając na rower, powinniśmy o tym pamiętać i zawsze przestrzegać elementarnych zasad bezpieczeństwa – przypominają mundurowi z lubińskiej komendy.

Rowerzysta, który ma do dyspozycji drogę dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów, obowiązany jest do korzystania z nich. Na drogach tych w większości obowiązują takie same reguły jak na jezdni, tzn. należy poruszać się prawą stroną z bezpieczną prędkością. W przypadku braku wymienionych dróg rowerzysta może poruszać się po jezdni.

Należy pamiętać, że:

  • dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T – w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat. Po ukończeniu 18. roku życia dokument taki nie jest wymagany.
  • osoba w wieku do 10 lat, kierująca rowerem pod opieką osoby dorosłej, porusza się po drogach na zasadach ruchu pieszych.
  • ważne jest, aby zarówno rowerzyści, jak i pozostali kierujący, pamiętali o respektowaniu zasad związanych z pierwszeństwem przejazdu. Sygnalizowanie z wyprzedzeniem zamiaru wykonania manewru, także ma duży wpływ na bezpieczeństwo.
  • kierowców przestrzegamy, aby podczas wyprzedzania rowerzysty, zachowywali szczególną ostrożność, a zwłaszcza bezpieczny odstęp. Odstęp ten nie może być mniejszy niż 1 m.
  • aktualnie w przepisach dotyczących ruchu rowerów nie ma zapisów dotyczących kasków ochronnych ani kamizelek odblaskowych. Pamiętajmy jednak, że zakładając kask chronimy głowę – część ciała najbardziej narażoną na urazy. Kamizelka odblaskowa, szelki odblaskowe, opaski, ułatwiają dostrzeżenie rowerzysty przez kierowcę, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych.

Policja apeluje do wszystkich kierujących o respektowanie przepisów ruchu drogowego oraz o wzajemny szacunek.

Źródło: Komenda Główna Policji