PUP z nową ofertą dla bezrobotnych i pracodawców

16363

Ponad 5,11 mln zł może wydać Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie na aktywizację osób bezrobotnych w tym roku. Zarówno szukający pracy, jak i pracodawcy mogą od dzisiaj składać wnioski.

Roczny plan działań aktywizacyjnych musi zaakceptować Powiatowa Rada Rynku Pracy. Podział pieniędzy na ten cel został już zatwierdzony i można już ubiegać się o przyznanie finansowego wsparcia. Powiatowy Urząd Pracy przygotował oferty zarówno dla osób bezrobotnych, jak i firm, które szukają pracowników.

Osoby bezrobotne mogą od dzisiaj składać wnioski o szkolenia. Dodatkowo młodzi, do 30. roku życia, mogą ubiegać się o bon stażowy, szkoleniowy, na zasiedlenie lub zatrudnieniowy. Z kolei dla pracodawców przewidziano środki na staże, prace interwencyjne, refundacje wynagrodzeń osób po 50. roku życia oraz doposażenie stanowisk pracy. W obu przypadkach warto się pospieszyć, ponieważ wnioski przyjmowane będą do wyczerpania środków.

– Rozpatrując wnioski i kierując osoby bezrobotne na poszczególne formy wsparcia Urząd będzie kładł szczególny nacisk na efektywność zatrudnieniową po ich zakończeniu, w tym w szczególności po stażach oraz szkoleniach zawodowych – wskazuje Piotr Bodaj z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie. – Oznacza to, że szansę na staż czy szkolenie mają przede wszystkim te osoby, na wnioskach których pracodawca deklaruje zatrudnienie po ich zakończeniu na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na co najmniej trzy miesiące – dodaje.

Przy ocenie wniosku pracodawcy pod uwagę brana będzie też jego dotychczasowa współpraca z PUP. Urząd może odmówić wsparcia przedsiębiorcy, który w ciągu ostatnich dwóch lat nie wywiązał się z wcześniejszych umów zawartych z tą instytucją.

Jest też dobra wiadomość dla osób, które rozważają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej: od 1 lutego można będzie składać wniosek do PUP o dotację na ten cel.

– W ubiegłym roku cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Skorzystało z tej formy wsparcia 58 osób, a urząd jeszcze w grudniu rozpatrywał wnioski i podpisywał umowy o przyznanie środków – zaznacza Piotr Bodaj.

Lubiński Urząd Pracy otrzymał również decyzję o przyznaniu mu środków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia i przekwalifikowania pracodawców i ich pracowników. W planowanym na koniec lutego naborze do podziału będzie 740 tys. zł – o połowę mniej niż chciał uzyskać PUP. To o tyle ważne, że zainteresowanie przedsiębiorców pieniędzmi z KFS jest zawsze bardzo duże.

– Należy zwrócić uwagę, że na 2024 rok są ustalone nowe priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegóły zostaną podane przy okazji ogłoszenia naboru wniosków – zapowiada przedstawiciel PUP w Lubinie.

Osoby bezrobotne zainteresowane skorzystaniem z poszczególnych form wsparcia powinny kontaktować się ze swoim doradcą klienta, natomiast do dyspozycji pracodawców są pracownicy PUP: Honorata Olszewska i Piotr Rusynko (tel. 76 746 14 71 lub 72).


POWIĄZANE ARTYKUŁY