Przez internet tylko do sierpnia

918

Jeszcze tylko przez kilka miesięcy można składać online wnioski o dowód osobisty. W sierpniu zniknie ta możliwość. Dlaczego?

W tym roku dowód osobisty powinno wymienić 1 546 700 Polaków, którym kończy się ważność aktualnego dokumentu. Ponad 358 tysięcy osób w 2021 roku skończy 18 lat – większość z nich będzie wnioskować o pierwszy „dorosły” dowód.

Rada Ministrów przyjęła przygotowywany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt zmiany w ustawie o dowodach osobistych. Nowe przepisy wynikają z konieczności dostosowania dotychczasowych polskich regulacji do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r.

A co się zmieni? Po pierwsze – wygląd dowodu. Po drugie – zawartość warstwy elektronicznej i graficznej wydawanych dokumentów tożsamości. Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczania w nich odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty. Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie.

Co się nie zmieni? Jeśli dowód ma jeszcze długą datę ważności – nie będzie obowiązku wymiany. Z dotychczasowego dowodu można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

Nowe regulacje zaczną obowiązywać w sierpniu tego roku.

– W 2020 roku Polacy złożyli ponad dwa razy więcej wniosków online o dowód osobisty niż rok wcześniej. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z naszej e-usługi Uzyskaj dowód osobisty skorzystało 333 960 osób. W całym 2019 roku – 160 486 – mówi minister Marek Zagórski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. – W styczniu tego roku elektroniczny wniosek o dokument tożsamości złożyły 40 624 osoby, czyli ponad dwa razy więcej, niż rok wcześniej – dodaje.

Aby przez internet złożyć wniosek o nowy dowód osobisty potrzebne są profil zaufany i odpowiednie zdjęcie.

Źródło Ministerstwo Cyfryzacji