Przedszkolaki świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

194

Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie wzięło udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanego przez UNICEF Polska. 20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia konwencji o prawach dziecka. Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.

W obchody tej uroczystości włączyły się placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiło także Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie. W ramach tego dnia, zarówno dzieci, jak i kadra przedszkola ubrała się na niebiesko – w kolorze UNICEF. Przystrojony został również hol w szatni przedszkola w niebieskie balony i dekoracje, a także sale przedszkolne. W grupach zostały przeprowadzone zajęcia w oparciu o scenariusze UNICEF, aby uświadomić dzieciom, że mają swoje prawa, które powinny znać. Dzieci otrzymały kolorowanki „Pokoloruj swoje prawa”, a także zostały wykonane prace plastyczne. Zostały również przygotowane dla rodziców do poczytania razem z dzieckiem książeczki „Konwencja o prawach dziecka” oraz ulotki.

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.

Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

AUTOR i FOT. Przedszkole nr 10 w Lubinie