Prywatny las z unijną dotacją

197

Od poniedziałku, 3 sierpnia, do 11 września posiadający las rolnicy mogą składać wnioski o dotację na inwestycje poprawiające stan ekosystemów leśnych. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Dotacje będą przyznawane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze mogą otrzymać właściciele prywatnych lasów mających 11-60 lat i powierzchnię od 0,1 ha do 20 ha, które nie są objęte premią pielęgnacyjną PROW.

Pomoc można wykorzystać do przebudowy składu gatunkowego drzewostanu przez wprowadzenie w nim drugiego piętra lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu rozumianego jako dolna warstwa w drzewostanie, złożona z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę. Wnioskować można także o dofinansowanie na założenie remizy rozumianej jako obszar, na którym są wprowadzane gatunki drzew i krzewów o dużym znaczeniu biocenotycznym.
W ramach naboru przewidziana jest również pomoc na inwestycje w zakresie czyszczenia późnego rozumianego jako cięcia pielęgnacyjne polegające na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych. Właściciele lasów mogą otrzymać dodatkowe wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną.

– informuje ARiMR.

Wysokość wsparcia zróżnicowana jest w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Szczegółowe informacje można znaleźć na portalu internetowym arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji.