Prawie stu terytorialsów złoży przysięgę

1472

Prawie 100 żołnierzy złoży jutro przysięgę na sztandar 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbędzie się w ramach Święta Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzonego w 82. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W gronie nowo zaprzysiężonych będzie także jeden przedstawiciel powiatu lubińskiego.

Podczas uroczystości wręczone zostaną sztandary wojskowe sześciu jednostkom WOT. Otrzymają je dowódcy 5. Mazowieckiej Brygady OT, 7. Pomorskiej Brygady OT, 11. Małopolskiej Brygady OT, 13. Śląskiej Brygady OT, 16. Dolnośląskiej Brygady OT oraz komendant Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

Ta uroczystość będzie wyjątkowa, ponieważ w dniu przysięgi, 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej zaprezentuje swój sztandar.

– Sztandar to znak uosabiający naszą ojczyznę, symbol najwyższych wartości, sławy wojennej i tradycji oraz wierności honoru i męstwa, których ojczyzna wymaga od swoich żołnierzy. Sztandarowi oddajemy najwyższy szacunek i honor. To obiekt czerpania siły i morale każdego żołnierza brygady – mówi płk Artur Barański.

Słowa roty przysięgi wojskowej wybrzmią z ust żołnierzy, którzy tym samym rozpoczną swoją służbę na i będą ją pełnić w podległych dolnośląskiej brygadzie WOT batalionach lekkiej piechoty w Głogowie i Wrocławiu. Wśród nich, aż 31 nowo zaprzysiężonych terytorialsów to kobiety, co dowodzi, że w warunkach poligonowych radzą sobie również dobrze co mężczyźni.

To już dziesiąta przysięga organizowana przez dowództwo 16 DBOT. Liczba chętnych, którzy pragną wstąpić do dolnośląskiej brygady Wojsk Obrony Terytorialnej jest coraz większa. Najczęściej są to młodzi ludzie, którzy pragną właśnie w wojsku realizować swoje cele, szkolić się, podnosić kwalifikacje i spełniać marzenia.

– Wyjątkowy charakter służby w Wojskach Obrony Terytorialnej pozwala łączyć życie codzienne ze służbą ojczyźnie, co sprawia, że oliwkowy beret noszą ochotnicy pochodzący często z różnych środowisk, o różnych zainteresowaniach i pasjach, ale połączonych nierozerwalnym węzłem odpowiedzialności za losy ojczyzny – uważa kpt. Renata Mycio, oficer prasowy 16 DBOT.

– Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec ojczyzny i narodu polskiego, który towarzyszy polskiemu żołnierzowi przez całe tysiąclecia. Nadaje ona sens służbie wojskowej – dodaje.

Wśród blisko stu żołnierzy, którzy złożą jutro przysięgę, jest jeden mieszkaniec powiatu lubińskiego. Łącznie szeregi 16. Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej zasiliło już ponad tysiąc żołnierzy, z czego 37 to reprezentanci Lubina i okolic.

Poniedziałkowa uroczystość będzie transmitowana na żywo na kanałach informacyjnych Wojsk Obrony Terytorialnej: You Tube oraz Facebook.

Fot. 16 DBOT