Prace ruszyły. Wkrótce burzenie, później rozbudowa

5954

To będzie ich ostoja, miejsce, gdzie niepełnosprawni z całego regionu znajdą swoje miejsce – ruszyła przebudowa kompleksu oświatowego przy ulicy Komisji Edukacji Narodowej. W przyszłym roku powstanie tam nowoczesny ośrodek dla niepełnosprawnych.

Tomasz Rosik, dyrektor departamentu infrastruktury, transportu i rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie

Kiedyś w tym miejscu funkcjonował Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, ale od wielu lat obiekt stoi pusty. Starosta Adam Myrda, chcąc wykorzystać to miejsce, zaproponował generalny remont i stworzenie ośrodka dla niepełnosprawnych z całego regionu. Miejsca, gdzie mogliby uczyć się, mieszkać, uczestniczyć w warsztatach i rehabilitacjach. Właśnie ruszyły prace.

– Na początek konieczne jest usunięcie kolizji – zaplanowana inwestycja wymaga wyburzenia budynku, w którym kiedyś znajdował się basen i sala gimnastyczna, a ponieważ pod nimi znajduje się tam węzeł ciepłowniczy i stacja transformatorowa, zasilające okoliczne budynki, na początek musimy przenieść te elementy dostarczające ciepło i prąd. Później nastąpi wspomniane wyburzanie, szacujemy, że nastąpi to jeszcze w tym roku – informuje Tomasz Rosik, dyrektor departamentu infrastruktury, transportu i rozwoju Starostwa Powiatowego w Lubinie.

W ich miejscu powstanie nowa część budynku edukacyjnego, która będzie pełniła funkcję socjalno-pobytową, powiat ulokuje tam również warsztaty nauki zawodu i warsztaty rehabilitacyjne.

Sam budynek szkoły pozostaje, zostanie on kompleksowo wyremontowany, a dodatkowo zostanie rozbudowany o część pobytowo-socjalną.

– Inwestycję chcemy zakończyć w 2022 roku, przeniesiemy tam podopiecznych z Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego w Szklarach Górnych oraz podopiecznych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ulicy Składowej w Lubinie – informuje dyrektor Rosik.

Znaczna część podopiecznych obu tych placówek to mieszkańcy powiatu polkowickiego, dlatego inwestycję wspierają też Polkowice. – Podpisujemy umowę z powiatem polkowickim, dotyczącą współfinansowanie tej inwestycji, proporcjonalnie do liczby uczniów z ich terenu, co daje około 30 procent ich udziału własnego. Całkowity koszt realizacji tego przedsięwzięcia to 20 mln zł, z czego około 3 mln zł to wkład powiatu polkowickiego, ok 3 mln zł to pieniądze powiatu lubińskiego, natomiast pozostała część to środki z funduszy europejskich – podsumowuje Tomasz Rosik.