Pomogą radzić sobie z agresją

369

Ten program jest dla tych, którzy mają trudności w kontrolowaniu swoich emocji, a w sytuacjach konfliktowych reagują agresją. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie zaprasza na bezpłatne zajęcia w ramach programu korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Fot. Pixabay

Ten program to formy oddziaływań ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, które zmniejszą ryzyko dalszego stosowania przemocy, zwiększą zdolność do samokontroli i do konstruktywnego funkcjonowania w rodzinie.

W programie mogą wziąć udział osoby, które chcą zmienić swoje zachowanie, skierowane wyrokiem sądu, przez kuratora lub objęte procedurą Niebieskiej Karty.

Udział w zajęciach jest bezpłatny i można się zgłosić w każdej chwili.

Spotkania odbywają się w godzinach popołudniowych w siedzibie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ulicy Składowej 3. Prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej (zamkniętej).

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obu programach proszone są o zgłaszanie się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub drogą elektroniczną na adres email: pcpr@powiat-lubin.pl, bądź pod numerem telefonu 76 847 96 92.

Źródło PCPR Lubin