Pomogą niepełnosprawnym w uzyskaniu wyższego wykształcenia

102

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie rozpoczęło drugi nabór wniosków na 2019 rok w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Osoby niepełnosprawne mogą się starać o dofinansowanie na pomoc w uzyskaniu wykształcenia wyższego. Program finansowany jest ze środków PFRON.

Fot. Pixabay

Wnioski przyjmowane są do 10 października. Trzeba je złożyć bezpośrednio w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, znajdującym się przy ul. Składowej 3 w Lubinie.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Warunki uczestnictwa w programie w module II:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– nauka w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie pod adresem www.pcpr.powiat-lubin.pl oraz w siedzibie PCPR w Lubinie przy ul. Składowej 3. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 76 847 96 91.