Pocztą przyjdzie list w sprawie spisu

291

Do 18 maja listonosze doręczą nam ponad 15 mln listów, dotyczących trwającego już Narodowego Spisu Powszechnego.

W liście prezesa Głównego Urzędu Statystycznego znajdziemy informacje o zasadach spisu powszechnego. W związku z epidemią podstawową formą tegorocznego spisu jest kwestionariusz internetowy. Spis telefoniczny lub wywiad przeprowadzany przez rachmistrza będą metodami tylko uzupełniającymi. 

– Mamy nadzieję, że ten kolejny kanał dystrybucji materiałów informacyjnych o NSP 2021 pozwoli wszystkim mieszkańcom Polski jeszcze lepiej przygotować się do spisu. Tegoroczny spis to szczególne wydarzenie, gdyż odbywa się w setną rocznicę pierwszego spisu zrealizowanego w odrodzonej Polsce – mówi dr Dominik Rozkrut, prezes GUS.

Trwający pół roku – do 30 września – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to największe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności. Jego wyniki umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. Udział w spisie jest obowiązkowy.