Po maturze w mundurze – trwa rekrutacja na uczelnie wojskowe

126

Ministerstwo Obrony Narodowej zachęca maturzystów do studiowania na uczelniach wojskowych. Termin rejestracji i składania wniosków na studia wojskowe mija 30 czerwca. Kandydaci na kierunki cywilne mogą rejestrować się do sierpnia i września.

Studia wojskowe są przeznaczone dla kandydatów na żołnierzy zawodowych. Absolwenci po ich ukończeniu otrzymują dwa dyplomy: tytuł magistra inżyniera oraz patent oficerski i mianowanie na stopień podporucznika. Mają też zapewnioną pracę jako żołnierze zawodowi.

Student studiów wojskowych jest powoływany do służby kandydackiej i tym samym – od pierwszego dnia studiów staje się żołnierzem w czynnej służbie wojskowej. 

Korzyści to: 

– od 1200 zł miesięcznie na I roku – bez podatku – kwota rośnie z kolejnym rokiem studiów, osiągnięciami, stopniami wojskowymi – do 2600 zł na V roku, 

– bezpłatna nauka, zakwaterowanie i wyżywienie,

– bezpłatna opieka medyczna, 

– bezpłatne umundurowanie, książki i pomoce naukowe, 

– bezpłatny dostęp do obiektów np. strzelnice, trenażery, symulatory, baseny, siłownie, 

– bezpłatny dostęp do specjalistycznych szkoleń i kursów np. pilota, płetwonurka, skoczka spadochronowego, SERE, 

– wykształcenie niedostępne na rynku cywilnym, certyfikaty, nagrody i stypendia zagraniczne, 

– dostęp do programu Erasmus+, 

– zniżka 78% na bilet PKP, 

– 100% gwarancji zatrudnienia w wojsku.  

Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, czyli popularna Szkoła Orląt ma również kierunki naziemne. Są jeszcze wolne miejsca na studiach wojskowych – kierunek logistyka i na cywilnych kierunkach: bezpieczeństwo narodowe i logistyka. 

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni zachęca do studiowania na wojskowych kierunkach takich jak informatyka, mechanika i budowa maszyn oraz mechatronika. Nowe kierunki na studiach cywilnych to: bezpieczeństwo w transporcie, spedycji i logistyce, zarządzanie kapitałem ludzkim, hydrografia morska. 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, w roku akademickim 2020/2021 uruchamia nowy kierunek na studiach wojskowych – logistyka ekonomiczna. Nowe kierunki na studiach cywilnych to: geodezja i kataster, infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny, inżynieria geoprzestrzeni i inżynieria systemów bezzałogowych. Są jeszcze wolne miejsca na kierunku: elektronika i telekomunikacja. 

Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu w roku akademickim 2020/2021 uruchamia nowy kierunek studiów cywilnych, inżynierskich – informatyka. Prowadzi także rejestrację na studia wojskowo-lekarskie, w ramach limitu miejsc ministra obrony narodowej na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, która kształci na studiach cywilnych, uruchomiła nowy kierunek – historię, a w ubiegłym roku – prawo. Można także studiować na kierunkach: ochrona i bezpieczeństwo cyberprzestrzeni, historia służb specjalnych oraz działania analityczno-informacyjne w wymiarze bezpieczeństwa. 

Szczegóły rekrutacji znajdują się na stronach internetowych uczelni wojskowych:

https://www.law.mil.pl/index.php/pl/studia-wojskowe-i-i-ii-stopnia/kierunki-i-specjalnosci

https://www.amw.gdynia.pl/index.php/kandydat/studia-wojskowe/item/1143-rekrutacja-na-studia-wojskowe

https://awl.edu.pl/dla-kandydatow

https://www.wat.edu.pl/ksztalcenie/rekrutacja/

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat/

Źródło Ministerstwo Obrony Narodowej