Plan dla dolnośląskiego górnictwa

250

Dolnośląski Regionalny Plan Sprawiedliwej Transformacji – pod tą nazwą kryje się zestaw narzędzi pomocowych, które mają pomóc dolnośląskiemu górnictwu. Nie dotyczy to jednak KGHM. 

Fot. materiały prasowe UMWD

To część Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, czyli unijnego programu zmierzającego do odejścia od energetyki opartej głównie na węglu. Na ten cel Unia Europejska pierwotnie planowała wydać do 2027 r. 7,5 miliarda euro. W trakcie negocjacji Komisja Europejska wskazała jednak transformację energetyczną jako jeden z głównych filarów strategii ożywienia gospodarki po epidemii koronawirusa w Europie. Dlatego zadecydowano o zwiększeniu budżetu i ostatecznie będzie on wynosił 10 mld euro do podziału na wszystkie państwa członkowskie Unii.

– Według aktualnej propozycji Polska może liczyć na ok 3,5 mld euro. Więcej od pierwotnie zakładanej propozycji, która wynosiła 2 mld i jednocześnie najwięcej spośród wszystkich państw członkowskich – zaznacza Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

Pieniądze z FST będą dzielone na Regionalne Plany Sprawiedliwej Transformacji. Na Dolnym Śląsku obejmą one subregion wałbrzyski, czyli powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i m. Wałbrzych. Władze województwa chcą do tego dodać również Zagłębie Turoszowskie argumentując, że oba te obszary, jakkolwiek charakteryzujące się odmiennymi problemami społeczno-gospodarczymi, wymagają ukierunkowanej transformacji związanej z byłą lub aktualną działalnością górniczą. Zagłębie turoszowskie w subregionie jeleniogórskim obecnie odpowiedzialne jest za ok. 8 procent rocznej produkcji energii w Polsce. W przemyśle węglowym w Kopalni i Elektrowni Turów zatrudnionych jest ok. 4 tys. pracowników, a pośrednio oddziałuje na tysiące mieszkańców powiatu zgorzeleckiego.

– Włączenie zagłębia turoszowskiego do regionalnego planu sprawiedliwej transformacji, a tym samym do korzystania z dedykowanego mu wsparcia jest dla nas bardzo ważne. Tylko wtedy możemy myśleć o przeprowadzaniu procesu przejścia do gospodarki nieemisyjnej na Dolnym Śląsku w zrównoważony sposób – dodaje marszałek.

Od 24 lipca trwa nabór wstępnych propozycji projektów przeznaczonych do ewentualnego wsparcia finansowego. Potrwa on do końca września. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu.