Piesi i rowerzyści muszą być bezpieczni

74

Na terenie powiatu lubińskiego policjanci prowadzą wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, podczas których zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Cyklicznie prowadzona akcja ma za zadanie zmniejszyć liczbę zdarzeń drogowych oraz uświadomić uczestnikom ruchu drogowego jakie zagrożenia mogą występować, jeżeli nie przestrzegają oni przepisów ruchu drogowego.

Policjanci z lubińskiej drogówki na terenie całego powiatu przeprowadzą wzmożone działania „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, a tym samym zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych.

Policjanci przypominają o obowiązku stosowania przez pieszych po zmroku, elementów odblaskowych podczas poruszania się poza terenem zabudowanym. Rowerzyści również powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i poza obowiązkowym oświetleniem stosować dodatkowe elementy odblaskowe, tak aby byli widoczni również z boku.

Funkcjonariusze uczulają o rozwagę na drodze i właściwym korzystaniu z dróg oraz chodników, zarówno przez pieszych, rowerzystów jak i zmotoryzowanych użytkowników dróg.