Pejzaże patriotyczne – Muzeum Historyczne zaprasza na wystawę

106

Od środy, 6 maja w Galerii Ratuszowej będzie można obejrzeć wystawę ilustracji jednego z najwybitniejszych polskich drzeworytników okresu międzywojennego.

Prace Stanisława Ostoji-Chrostowskiego wyróżniają się precyzją techniczną, doskonałą kompozycją i bogactwem faktury. Na wystawie prezentowane są m.in.: drzeworyty ilustrujące „Księgę pamiątkową ku czci poległych lotników” z 1933 roku. Większość ilustracji ze wspomnianej „Księgi…” publikowano w pierwszych, konspiracyjnych wydaniach „Dywizjonu 303” Arkadego Fiedlera.

Wystawę będzie można oglądać do 31 maja.

Ekspozycja ilustracji Stanisława Ostoji-Chrostowskiego jest pierwszą z wystaw czasowych przygotowanych przez Muzeum Historyczne w Lubinie w okresie zamknięcia muzeum z powodu epidemii COVID-19. Informacje o ekspozycjach kolejnych już niebawem.


Stanisław Ostoja-Chrostowski (1807-1947) – grafik, profesor i rektor warszawskiej ASP. Studia malarskie rozpoczął w Moskwie (1923-29), naukę kontynuował w SSP w Warszawie. Po śmierci Władysława Skoczylasa objął kierownictwo Katedry Grafiki Artystycznej (1937). W czasie II wojny światowej członek Armii Krajowej, szef referatu „999” kontrwywiadu KG AK. Zmarł przedwcześnie w wieku 47 lat.

Źródło Muzeum Historyczne w Lubinie