PeBeKa rozpoczęła górnicze świętowanie

3250

16 górników przypasało honorowe szpady podczas Akademii Barbórkowej spółki PeBeKa. Uroczystość jak co roku zapoczątkowała cykl spotkań, podczas których społeczność KGHM celebruje swoje święto.

Obecni i emerytowani pracownicy najstarszej spółki w grupie KGHM – w przyszłym roku PeBeKa będzie świętować swoje 60-lecie – spotkali się w Centrum Kultury Muza. Prezes Tomasz Rawecki podziękował im za pracę, krótko podsumowując najważniejsze osiągnięcia z ostatniego roku.

PeBeKa zajmuje się budową kopalń, a także specjalistycznej infrastruktury drogowej, kolejowej i hydrotechnicznej. Dziś pracuje w niej ponad 2 tys. osób, z których część codziennie zjeżdża pod ziemię. Barbórkowa akademia jest okazją do wręczenia wybranym członkom załogi nagród za wyróżniającą ich pracę. Dla górników szczególne znaczenie ma ceremoniał wręczania honorowej szpady górniczej, przyznawanej za co najmniej ćwierć wieku pracy, którą w tym roku przyjęło 16 pracowników PeBeKa.

Wicewojewoda Jarosław Kresa wręczył 28 złotych, srebrnych i brązowych Medali Za Długoletnią Służbę. Jedna osoba nosi od wczoraj tytuł Zasłużonego dla Górnictwa RP, a cztery – odznakę Zasłużony dla KGHM.

41 uczestników akademii zostało Zasłużonymi Pracownikami PeBeKa. Wręczono także sześć stopni dyrektora górniczego II i III stopnia, 31 dyplomów inżyniera górniczego, nadano dziewięć stopni technika górniczego oraz 45 stopni górnika.

Barbórka tradycyjnie jest także okazją do uhonorowania osób, które z przemysłem miedziowym związane są szczególnie długo. W tym roku w tym gronie znalazło się m.in. sześciu górników, którzy w spółce pracują już od 35 lat.

źródło: Regionfan.pl, fot. Jakub Fąferek