Pamiętali o Popiełuszce

84

Kościół p.w. Świętej Rodziny w Parszowicach to miejsce, w którym corocznie w październiku gromadzą się wierni, by uczestniczyć we mszy świętej odprawianej w rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

popieluszko030

W czasie kazania kapłan nawiązał do życiorysu błogosławionego ks. Popiełuszki. 44 lata temu w tym właśnie kościele, wówczas kapelan ludzi pracy, a dziś błogosławiony ks. Jerzy, patron NSZZ „Solidarność”, odprawił swoją mszę prymicyjną.

– Jesteśmy tutaj, w Parszowicach, bo On tutaj był i tu przychodzimy, aby podziękować Bogu za jego świadectwo wiary, za jego wiarę i z tejże wiary wypływającą miłość do bliźniego – mówił ks. Zbigniew Buła, który przewodniczył niedzielnej mszy.

Uroczystość przyciągnęła nie tylko mieszkańców Parszowic, ale także przedstawicieli wielu środowisk. Byli m.in. Poseł na Sejm RP Krzysztof Kubów, Przewodniczący NSZZ Solidarność Zagłębia Miedziowego Bogdan Orłowski, Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” PeBeKa S.A. w Lubinie Ireneusz Pasis, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego Jadwiga Musiał, Burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła, Przewodniczący Rady miejskiej w Ścinawie wraz z Radnymi. We wspólnej modlitwie uczestniczyły liczne delegacje NSZZ „Solidarność” Zagłębia Miedziowego wraz z pocztami sztandarowymi.

Parszowickie uroczystości przyciągnęły także pielgrzymów, z których część przybyła pieszo, część biegiem, a inni na rowerach. Pielgrzymkę zorganizowało Stowarzyszenie Turystyki Pieszej „Wędrowiec” w Lubinie oraz Klub Sportowy START Ścinawa. Biegacze pokonali trasę 8 km.

– Dziś biegło nas sześciu, a pięciu jechało rowerem – relacjonuje Wojciech Brzeziński, prezes Klubu Sportowego START Ścinawa.

Dwa lata temu biegacze również zorganizowali biegową pielgrzymkę. W trzy dni pokonali trasę z Parszowic do Wrocławka na Tamkę, z której funkcjonariusze Służb Bezpieczeństwa wrzucili do wody ciało ks. Jerzego.

Uroczystość religijno – patriotyczną uświetnił koncert w wykonaniu Aleksandry Lisowskiej z towarzyszeniem Wrocław Brass Quintet. Po koncercie wierni mogli ucałować relikwię ks. Popiełuszki oraz obejrzeć wystawę prac plastycznych poświęconą jego osobie.