Opowiedz swoją historię – konkurs

89

Fundacja For Art oraz Młodzieżowy Dom Kultury w Lubinie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie literackim „Opowiedz swoją historię”. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz kobiet pracujących, które chcą opowiedzieć prawdziwą lub fikcyjną historię zmagania się kobiet – bliskich im osób z chorobą nowotworową.

Fot. Pixabay

Organizatorem konkursu jest powiat lubiński, a realizatorem Fundacja For Art w ramach projektu pn. Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach „Programu profilaktyki raka szyjki macicy” w subregionie legnicko-głogowskim w latach 2017-2019.

Konkurs obejmuje swoim zasięgiem subregion legnicko-głogowski, tj. powiaty: lubiński, legnicki, miasto Legnica, głogowski, polkowicki i górowski.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie MDK w zakładce „Konkursy – regulaminy”: http://mdk-lubin.pl/index.php/2016-06-09-15-41-04/2016-06-13-20-23-40

Źródło MDK w Lubinie