Okazja dla rolników: pięć konkursów na dotacje w jednym terminie

24

Od 21 czerwca można ubiegać się o wsparcie finansowe na modernizację gospodarstw rolnych i to w aż pięciu obszarach działalności. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 19 sierpnia tego roku.

Fot. Pixabay

Limity wsparcia, jakie można otrzymać w tym programie, wynoszą:

  • rozwój produkcji prosiąt (obszar A) – 900 tys. zł;
  • rozwój produkcji mleka krowiego (obszar B) – 500 tys. zł;
  • rozwój produkcji bydła mięsnego (obszar C) – 500 tys. zł;
  • racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzenie innowacji, zmiana profilu produkcji, zwiększenie skali produkcji, poprawa jakości produkcji lub zwiększenie wartości dodanej produktu (obszar D) – 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem lub budową, lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł;
  • nawadnianie w gospodarstwie – 100 tys. zł.

Pomoc ARiMR standardowo wynosi połowę kosztów wydanych na inwestycję. Gdy o wsparcie ubiega się młody rolnik lub grupa producentów, poziom dofinansowania wzrasta do 60 proc.

Wnioski należy składać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Można to zrobić również przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub elektronicznie – za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji o zasadach przyznawania pomocy i dokumentach potrzebnych do ubiegania się o wsparcie na modernizację gospodarstw rolnych można znaleźć: na stronie arimr.gov.pl, pod numerem bezpłatnej infolinii 800-38-00-84 oraz w placówkach ARiMR.