Ogólnopolski Tydzień Kariery w lubińskim urzędzie pracy

148

Powiatowy Urząd Pracy w Lubinie, jak każdego roku, przyłączył się do Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, organizowanego przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień Kariery zatytułowany został „Pasja, profesja, powołanie”.

Powiatowy Urząd Pracy w ramach OTK przeprowadził działania, które promują poradnictwo zawodowe, wspierają edukację, rozwój zawodowy i planowanie kariery.

Dla uczniów szkół średnich zorganizowano warsztaty „Mój potencjał zawodowy”, których myślą przewodnią było samopoznanie. Podczas spotkań poruszono temat przygotowania do efektywnego planowania kariery zawodowej. Uwagę uczestników skoncentrowano jednak na potrzebie poznania własnego potencjału zawodowego. Uczniowie wykonali wiele testów i ćwiczeń pozwalających na rozpoznanie uzdolnień, mocnych stron, umiejętności czy też obszarów zawodowych zgodnych z zainteresowaniami.

Spotkanie z młodzieżą to czas aktywnej współpracy, pokazania, że świadomość własnych uzdolnień i umiejętności jest bardzo istotna dla jakości działań związanych z wyborem dalszej edukacji czy aktywności zawodowej. Ponadto przeprowadzono test komputerowy NBK, pozwalający określić posiadane kompetencje zawodowe.

Ogółem w OTK uczestniczyło 47 osób.

Adresatami i docelowymi odbiorcami OTK są wszyscy potrzebujący profesjonalnego wsparcia w planowaniu dalszej edukacji, zawodu, pracy, kariery. Inicjatywa ta skierowana jest zarówno do zainteresowanych uczniów, studentów, jak i osób dorosłych. Spełnia tym samym założenia całożyciowego poradnictwa zawodowego.

W OTK wzięli udział nauczyciele i uczniowie z Dolnośląskiego Zespołu Szkół, Zespołu Szkół MCKK oraz Zespołu Szkół nr 1 w Lubinie.

Źródło PUP Lubin