Oddali hołd rodakom zesłanym na Syberię

2294

Od kilku lat wraz z rocznicą wkroczenia wojsk ZSRR na teren Polski we wrześniu 1939 r. obchodzimy Światowy Dzień Sybiraka. Także i w tym roku lubinianie nie zapomnieli o tragicznych wrześniowych wydarzeniach oraz o dramacie wielu tysięcy rodaków zesłanych w masowych deportacjach na mroźną Syberię.

Uroczyste obchody rocznicy odbyły się dzisiaj. Rozpoczęto je mszą świętą w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Następnie władze powiatowe, sybiracy, radni i samorządowcy, a także mieszkańcy miasta złożyli kwiaty i zapalili znicze pod Krzyżem Sybiru na cmentarzu.

Uroczystościom towarzyszyła wzruszająca oprawa artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie.

– Jestem wzruszony, że mogę uczestniczyć w tych ważnych obchodach – mówi Adam Myrda, starosta lubiński. – Jeszcze wiele lat po masowych zsyłkach w głąb ZSRR nie wolno było otwarcie mówić o niezwykle bolesnych losach osób więzionych i deportowanych. Dziś możemy i musimy o tym pamiętać, głośno wspominać, a przede wszystkim cieszyć się obecnością osób, które przeżyły nieludzką gehennę i są tu razem z nami.

AUTOR AJ