Od jutra już bez zadań domowych. Ale są wyjątki

1644

Zadania domowe nie są obowiązkowe, a dla najmłodszych dzieci są zabronione – taki przepis wszedł w życie od 1 kwietnia. W praktyce zacznie obowiązywać od środy, 3 kwietnia, gdy uczniowie wrócą do szkół po świątecznej przerwie. Jak brak zadań domowych ma działać w praktyce? Co wolno, a co jest zakazane? Oto szczegóły.

Fot. Pexels.com

Od kwietnia w szkołach podstawowych nie ma już prac domowych w klasach I-III – z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą – a w klasach IV-VIII zadania są nieobowiązkowe i nieoceniane. – Dzięki temu rozwiązaniu uczniowie będą mieli więcej czasu na utrwalanie wiedzy, przygotowanie się do sprawdzianów, czytanie książek, a także, co bardzo ważne, realizowanie swoich pasji i odpoczynek – tłumaczyła minister edukacji Barbara Nowacka, podpisując rozporządzenie w tej sprawie. Co dokładnie mówią przepisy?

W klasach I–III

Nauczyciel nie zadaje uczniowi:

  • pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą.
  • praktyczno-technicznych prac domowych – do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Ćwiczenia usprawniające motorykę małą są obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel może je oceniać. Jakie to ćwiczenia? Chodzi o zadanie polegające na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni – na przykład kolorowanie, modelowanie z plasteliny, wycinanie kolorowego papieru itp.

W klasach IV–VIII

Nauczyciel może zadać uczniowi pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, z tym że nie jest ona obowiązkowa dla ucznia i nie wystawia za nią oceny. W takiej sytuacji nauczyciel sprawdza wykonaną przez ucznia pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową i przekazuje mu informację, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu – podkreśla ministerstwo edukacji. Wciąż obowiązkowa jest na przykład nauka czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytanie lektur, konieczność przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych, czy powtarzania materiału omówionego podczas lekcji.

Źródło: TuWroclaw.com


POWIĄZANE ARTYKUŁY