Od jutra jeszcze surowsze kary za łamanie przepisów drogowych

1710

Już nie tylko słone stawki mandatów, ale też dłuższy czas z punktami karnymi na koncie i piętno drogowego pirata-recydywisty – to nowe reguły, które będą od jutra obowiązywać polskich kierowców. Policja zapowiada, że na pouczenia raczej nie należy liczyć.

Po tym, jak na początku roku znacznie wzrosły stawki mandatów i przypisywanych kierowcom punktów karnych, przyszła pora na następne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Nowością w polskim prawie jest pojęcie drogowej recydywy, czyli sytuacji, w której kierowca w ciągu dwóch lat popełnia to samo wykroczenie. Dotyczy to najpoważniejszych naruszeń przepisów, czyli prowadzenia auta przez osoby nietrzeźwe lub odurzone narkotykami, przekroczenia dopuszczalnej prędkości powyżej 31 km/h, nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu, niewłaściwego wyprzedzania i wjechania na przejazd kolejowy po opuszczeniu zapór lub zapaleniu się czerwonego światła. Grzywna za ponowne złamanie tego samego przepisu będzie dwa razy wyższa.

Dwukrotnie wydłuży się tez czas obowiązywania punktów karnych – od jutra będą one widoczne na koncie kierowcy przez dwa lata i nie będzie już możliwości zredukowania ich liczby w trakcie specjalnego szkolenia.

Mimo że dla kierowców zasady te będą nowością, nie powinni liczyć na taryfę ulgową ze strony policji, ponieważ o tym, że zmiany nadejdą, wiadomo było od dawna. Po styczniowej rewolucji w wysokości mandatów dalsze zaostrzenie przepisów było jedynie odroczone w czasie.

– Zmiany w prawie o ruchu drogowym nastąpiły już 1 stycznia – wówczas wysokości grzywien znacznie wzrosły – przypomina podkomisarz Mariusz Kaciuban, p.o. naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego lubińskiej komendy. – Od tamtej pory obserwujemy spadek liczby przekroczeń prędkości, aczkolwiek nadal są one główną przyczyną zdarzeń drogowych. Podejdziemy do tego restrykcyjnie, tak aby te zmiany odniosły skutek i stan bezpieczeństwa ruchu drogowego poprawił się – zapowiada funkcjonariusz.

Podkom. Mariusz Kaciuban

Nowe wymiary kar

 • przekroczenie prędkości o:
 • 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 zł, recydywa: 1 600 zł
 • 41-50 km/h – pierwszy raz: 1 000 zł, recydywa: 2 000 zł
 • 51-60 km/h – pierwszy raz: 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł
 • 61-70 km/h – pierwszy raz: 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł
 • 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2 500 zł, recydywa: 5 000 zł
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł;
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1 000 zł, recydywa: 2 000 zł;
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł;
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1 500 zł, recydywa: 3 000 zł;
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł;
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2 000 zł, recydywa: 4 000 zł;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2 500 zł, recydywa: 50 00 zł.

Największą liczbę punktów karnych, jaką można otrzymać jednorazowo, czyli 15 pkt., otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki mandatów.

Oprócz tego w przypadku szczególnie poważnych sytuacji policjant może skierować sprawę do rozpatrzenia przez sąd. Wówczas finansowa kara może urosnąć nawet do 30 000 zł.