Nowy most w Ścinawie coraz bliżej

3271

Ruszają prace nad koncepcją optymalnego połączenia nowego mostu nad Odrą z drogą krajową nr 36. Ma być gotowa w przyszłym roku.

Fot. GDDKiA

Projektant ma sporządzić koncepcję połączenia przyszłego nowego mostu przez Odrę w Ścinawie z drogą krajową nr 36 od strony Iwna. Nowy most, łączący drogi wojewódzkie nr 292 i 340, będzie zadaniem realizowanym przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

W listopadzie ubiegłego roku GDDKiA i DSDiK porozumiały się, że będą wspólnie koordynować prace projektowe niezbędne do powstania nowej przeprawy przez Odrę. Żeby przyspieszyć rozpoczęcie budowy, w ramach jednej umowy zlecono opracowanie zarówno samego projektu mostu, jak i połączenia z nim krajowej 36-tki.

Wykonawca ma określić, którędy może przebiegać trasa dojazdowa i przeanalizować poszczególne warianty pod kątem powiązania z pozostałymi drogami w okolicy. Ma też zarekomendować warianty, które będą w najmniejszym stopniu kolidować z istniejącą infrastrukturą, w tym obiektami zabytkowymi i obszarami chronionej przyrody.

Dokument ma być gotowy do sierpnia 2022 r.