Nowe policjantki w lubińskiej komendzie

3013

Dwie nowo przyjęte policjantki  złożyły ślubowanie w lubińskiej komendzie, które przyjął od nich zastępca komendanta nadkomisarz Marek Szczepański. W uroczystej zbiórce uczestniczyli również bezpośredni przełożeni mundurowych.

Fot. KPP w Lubinie

Komendant pogratulował nowym policjantkom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji. Podkreślił, że zobowiązały się one strzec bezpieczeństwa i służyć obywatelom, a codzienną służbę powinny pełnić godnie i traktować ją z najwyższą powagą.

– Już wkrótce policjantki będą miały możliwość zgłębienia tajników policyjnego rzemiosła. Zostaną bowiem skierowane na kurs podstawowy w szkole policyjnej, gdzie po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą zasoby kadrowe lubińskiej jednostki, do której zostały przydzielone – informuje aspirant sztabowy Sylwia Serafin, oficer prasowy KPP w Lubinie.

Nadkomisarz Marek Szczepański życzył funkcjonariuszkom powodzenia w realizacji wyznaczonych zadań, satysfakcji z wymagającej i często trudnej profesji, sukcesów w służbie oraz aby zawsze wracały z niej bezpiecznie do swoich domów. Przypomniał, że od chwili mianowania do służby w policji muszą szczególną uwagę zwracać na etykę i przestrzegać porządku prawnego.

Osoby zainteresowane służbą w policji mogą osobiście dowiedzieć się o zasadach rekrutacji i złożyć dokumenty w tutejszej komendzie przy ul. Traugutta 3 (od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8 do 15).

Służba w policji jest atrakcyjna pod wieloma względami. Mowa tutaj nie tylko o stabilizacji zatrudnienia, szkoleniach, rozwoju, możliwości pracy w różnych pionach i na różnych stanowiskach ale także wysokich zarobków. Teraz to niemal 4 tysiące złotych na rękę dla nowo przyjętych funkcjonariuszy.

Kto może pełnić służbę w policji?

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i korzystający z pełni praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.