Nowa kadencja i nowe władze

246

Kilkadziesiąt osób uczestniczyło w walnym zebraniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, które odbyło się w sali widowiskowej Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową działalność stowarzyszenia oraz powołano nowe władze na kolejną, czteroletnią kadencję.

Turystyka, finansowe wsparcie lokalnej przedsiębiorczości czy budowanie społeczeństwa obywatelskiego to najważniejsze kierunki działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

– W poprzednim okresie programowania rozpoczęliśmy realizację Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich i nasza Kraina została dofinansowana poprzez różnego rodzaju działania. Te działania wpłynęły na rozwój przedsiębiorczości, ale też budowy marki turystycznej Krainy Łęgów Odrzańskich związanej z produktami lokalnymi i Szlaku Odry – mówi Jarosław Paczkowski, prezes LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Grupa zrzesza około 80 partnerów, których łączy wspólny cel, jakim jest zrównoważony rozwój obszarów wiejskich dolnośląskiego regionu nadodrzańskiego, tj. gmin pomiędzy Wrocławiem, a Głogowem. Wybór miejsca walnego zebrania padł na Ścinawę. – Dzisiaj wybieramy nowe władze, czyli przedstawicieli zarządu i innych organów na kolejny okres. Przed nami następna perspektywa finansowa i kolejne pieniądze do podziału w perspektywie lat 2021-2027 – mówi burmistrz Ścinawy Krystian Kosztyła.

W poprzedniej kadencji stowarzyszenie zajmowało się m.in. rozdysponowywaniem środków unijnych oraz kreowaniem i promowaniem marki lokalnych produktów. – Robimy nabór dla miejsc sprzedaży tych produktów. Do tego granty dla organizacji pozarządowych. Jest taki pakiet wsparcia dla wzmacniania kapitału. Nawet prywatna osoba może uzyskać do 15 tys. zł. Trwa właśnie nabór wniosków, które można składać na realizację jakiegoś drobnego pomysłu, który wzbogaci lokalną społeczność – dodaje prezes LGD.

Wciąż nie wiadomo, ile otrzyma Polska oraz Dolny Śląsk w perspektywie najbliższych dotacji z Unii Europejskiej, dlatego też trudno określić szczegółowe plany finansowe na najbliższe lata działalności stowarzyszenia. – Na pewno będzie można się ubiegać o tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich poprzez dofinansowanie premii na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej, wsparcie turystyki, na to, co zostanie określone w Lokalnych Strategiach Rozwoju, czy wsparcie na infrostrukturę, bo tu wciąż jesteśmy w ogonie Polski – wyjaśnia Paweł Czyszczoń, dyrektor departamentu obszarów wiejskich i zasobów naturalnych UMWD.

Na spotkaniu przyjęto rezygnację dotychczasowego pełnomocnika walnego zebrania członków stowarzyszenia, Marty Postoł ze ścinawskiej przetwórni owocowo-warzywnej. Jej miejsce zajął Dariusz Stasiak, sekretarz gminy Ścinawa i radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Kandydaturę rekomendowaną przez ścinawski samorząd walne zgromadzenie zaakceptowało jednogłośnie.

W związku z upływem kadencji, na posiedzeniu powołano również nowy zarząd. Swojego reprezentanta we władzach LDG będzie miała także gmina Ścinawa. Jednogłośnie na stanowisko skarbnika została wybrana Renatę Jakubowską-Pawlak, kierownik Referatu Funduszy Pozabudżetowych i Inicjatyw Obywatelskich w ścinawskim urzędzie.

Nowy zarząd stowarzyszenia: Jarosław Paczkowski (prezes), Julita Krzykała (wiceprezes), Renata Jakubowska-Pawlak (skarbnik).