Nowa droga rowerowa od Lubina do Ścinawy

4128

To bardzo dobra wiadomość dla fanów dwóch kółek – urząd marszałkowski wybuduje ścieżkę rowerową od Lubina do Ścinawy. Trasa będzie częścią Cyklostrady Dolnośląskiej.

Inwestycja będzie możliwa dzięki porozumieniu, jakie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zawarł z Generalną Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu.

„Województwo Dolnośląskie będzie współpracować z GDDKiA przy przygotowaniu i sfinansowaniu prac przygotowawczych nad opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla całości inwestycji, która obejmuje następujące zadania: rozbudowę drogi krajowej nr 36 na odcinku Lubin-Ścinawa ze ścieżką pieszo-rowerową oraz stworzenie rozwiązań koncepcyjnych w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej. Województwo Dolnośląskie odpowiada za sfinansowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z elementami opracowania koncepcji dla przebiegu nowej ścieżki”

– czytamy w komunikacie DUW.

– Wspólnie z ekspertami i przedstawicielami środowiska miłośników turystyki rowerowej tworzymy strategię budowy sieci dróg rowerowych w całym regionie. Nie zapominajmy, że drogi rowerowe to również część infrastruktury komunikacyjnej na Dolnym Śląsku. Dlatego równolegle z rozbudową dróg i linii kolejowych poszerzamy sieć tras rowerowych, tak by poprawić dostępność transportową w regionie i ułatwić dostęp do wielu atrakcji na Dolnym Śląsku – mówi Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego.

Dziś ścieżką rowerową dojedziemy tylko do granic miasta Lubina

Nowa droga rowerowa będzie mieć ok. 11 km długości i będzie przebiegać na trasie Lubin – Ścinawa. Będzie to kolejny element Dolnośląskiej Cyklostrady, która poprawi dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową. Dokumentacja nowej trasy powinna być gotowa do 2022 roku.

Zadanie będzie finansowane w dużej mierze ze środków unijnych, władze województwa będą też rozmawiać z gminami Lubin oraz Ścinawa o współfinansowanie tego zadania.