Najwięcej osób chce do technikum

3820

Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Które z lubińskich placówek cieszyły się największym zainteresowaniem absolwentów podstawówek, gdzie złożono najwięcej podań o przyjęcie?

Fot. Pixabay

Absolwenci szkół podstawowych mogli składać wnioski do wybranych przez siebie szkół do poniedziałku włącznie poprzez stronę internetową dolnoslaskie.edu.com.pl. Choć rekrutacja jeszcze się nie zakończyła, to już widać, które placówki i kierunki cieszyły się w tym roku największym zainteresowaniem.

Najwięcej osób jako szkołę pierwszej preferencji wybrało Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2. Złożono tam 413 podań o przyjęcie. Większość uczniów, którzy wskazali tę szkołę, chce się dostać do klas: technik logistyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik programista.

Aż 315 podań złożono do II Liceum Ogólnokształcącego – chodzi oczywiście o pierwszą preferencję. Najwięcej osób chciałoby się uczyć w klasie matematyczno-geograficznej.

Na trzecim miejscu uplasowało się I Liceum Ogólnokształcące. Jako pierwszą szkołę wskazało je 260 osób. Większość z nich wybrała klasę biologiczno-chemiczną.

Sporo osób w pierwszej preferencji wybrało też: Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 (223 podania), Liceum Salezjańskie (105 podań) oraz III Liceum Ogólnokształcące (81 podań). Pełne statystyki można znaleźć na stronie dolnoslaskie.edu.com.pl.

Proces rekrutacyjny do szkół ponadpodstawowych nadal trwa. Do 13 lipca uczniowie muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające osiągnięcia. W tym czasie mogą też zmienić wybraną wcześniej szkołę.

Listy zakwalifikowanych zostaną ogłoszone 21 lipca, a po potwierdzeniu przez chętnych uczniów wyboru, 1 sierpnia pojawią się ostateczne listy przyjętych. Po tym terminie szkoły, które będą posiadały wolne miejsca, przeprowadzą nabór uzupełniający.