Na mały ZUS masz czas do końca stycznia

1295

Tylko do końca stycznia osoby prowadzące własne firmy mają czas na zgłoszenie do ZUS, że chcą po raz pierwszy korzystać z ulgi „Mały ZUS plus”. Ci, którzy korzystali już z tej ulgi w 2023 roku, nie muszą zgłaszać się ponownie. 

Fot. Pixabay

W 2023 roku z ulgi mały ZUS plus korzystało 3 tys. podmiotów z terenu legnickiego oddziału ZUS. Oznacza to niemal co dziesiątą aktywną firmę na tym obszarze – w naszym subregionie aktywnych było 38,7 tys. przedsiębiorstw. 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które w ubiegłym roku nie korzystały z małego ZUS plus i chcą zacząć w tym roku, powinny najpóźniej do 31 stycznia zgłosić się taki zamiar.

– Zrobią to, wyrejestrowując się z ubezpieczeń z dotychczasowym kodem tytułu ubezpieczenia i ponownie rejestrując z kodem właściwym dla małego ZUS plus tj. rozpoczynającym się od 05 90 albo od 05 92 – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Osoby, które korzystały z tej ulgi w 2023 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie.

Dla kogo mały ZUS plus?

Z małego ZUS plus mogą skorzystać przedsiębiorcy, których przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Warunkiem skorzystania z ulgi jest też prowadzenie działalności w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni. To oznacza, że mały ZUS plus nie przysługuje osobom dopiero rozpoczynającym prowadzenie firmy. Z małego ZUS plus można skorzystać dopiero po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek liczonych od o kwoty, co najmniej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. 

Ile wynosi mały ZUS plus?

Mały ZUS plus to niższe składki na ubezpieczenia społeczne liczone od dochodu z działalności za ubiegły rok kalendarzowy. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, czyli od stycznia do czerwca 2024 roku będzie musiała się ona mieścić między 1272,60 zł a 4 694,40 zł, a od lipca do grudnia między 1290 zł a 4 694,40 zł. Ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Ulga, ale nie dla wszystkich

Z małego ZUS plus wykluczeni są przedsiębiorcy, którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz ci, którzy prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np., jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje działalność dla byłego lub obecnego pracodawcy w ramach tego, co robiła dla niego, jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Ulgi dla przedsiębiorców

Mały ZUS plus to dopiero trzecia w kolejności z ulg, z których skorzystać może osoba prowadząca działalność gospodarczą. Pierwsza z nich to 6-cio miesięczna – ulga na start, kolejna to preferencyjne składki i dopiero trzecia to właśnie mały ZUS plus. Osoby, które osiągają niewysoki dodatkowy dochód mogą zdecydować się na działalność nieewidencjonowaną. Ta ostania oznacza jednak, że nie jest się objętym ubezpieczeniami społecznymi. Dlatego nie korzysta się z ochrony, którą te ubezpieczenia gwarantują̨ tzn. nie ma się prawa do świadczeń, m.in. w razie choroby, macierzyństwa czy wypadku przy pracy.

Więcej na ten temat: Jak skorzystać z ulgi „mały ZUS”?

źródło: materiały prasowe


POWIĄZANE ARTYKUŁY