Most w Ścinawie nadal czeka na remont

184

Wciąż nie wiadomo, kiedy zacznie się wyczekiwany od lat remont mostu w Ścinawie. Przeprawa ma ponad sto lat, łączy dwa powiaty i codziennie korzystają z niej tysiące osobowych i ciężarowych samochodów. Mimo złego stanu mostu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ujęła jego remontu w planach na przyszły rok.

most

Remont – gdy w końcu do niego dojdzie – zacznie się od przygotowania drogi wojewódzkiej przeznaczonej na objazd. Dopiero po kolejnym przetargu zostanie wykonany remont samego mostu.

– Aktualnie nie jesteśmy w stanie podać daty rozpoczęcia jego realizacji. Szczegółowy harmonogram robót ustalony zostanie po uzyskaniu finansowania zadania – mówi Maciej Wołodko z GDDKiA

Wiadomo za to, że w ramach remontu możemy oczekiwać wymiany płyty pomostowej, uzupełnienia nitów, naprawy balustrady, a także zainstalowania świateł przed wjazdami na most, które uniemożliwią jednoczesny wjazd i mijanie się samochodów ciężarowych. Po remoncie nieznacznie zwiększy się też dopuszczalny tonaż z obecnych 15 do 20 ton.

– Celem tego remontu jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom przeprawy. Można powiedzieć, że skupiamy się na ratowaniu tego, co zostało z zabytkowego mostu i nawet jego generalny nie rozwiąże problemu transportu ciężarowego – twierdzi Konrad Pawłowski z GDDKiA.

Obecnie trwają prace projektowe nad wyznaczeniem objazdu, które powinny się zakończyć do maja przyszłego roku. Trasę trzeba uzgodnić z wieloma samorządami i zarządcami dróg. Nie jest to łatwe, także z uwagi na ciągłe zmiany w kierownictwie m.in. zarządu dróg wojewódzkich. Oficjalny objazd, który ostatecznie zostanie wyznaczony, to dla kierowców ponad 100 dodatkowych kilometrów. Będzie prowadzony drogą krajową nr 36 od Ścinawy do Wińska, następnie drogą wojewódzką nr 338 przez Wołów i Lubiąż aż do skrzyżowania z DK 94. Koniec objazdu nastąpi na DK 36 w Prochowicach. Objazd do Rawicza będzie prowadzić od Ścinawy przez Lubin i Prochowice aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 338. Oczywiście kierowcy będą mogli dowolnie korzystać z dróg lokalnych.

– W imieniu wszystkich zaniepokojonych tak długim objazdem oraz, jak informuje zarządca drogi, w związku z brakiem możliwości prowadzenia generalnego remontu mostu przy jednoczesnym korzystaniu z jednego pasa jezdni, zwróciliśmy się do GDDKiA o rozważenie możliwości wykorzystania dla ruchu samochodów osobowych jednej z nieczynnych przepraw promowych w pobliżu Ścinawy, bądź zorganizowanie takowej w naszym mieście – mówi kierownik Referatu Inwestycji i Rozwoju w ścinawskim magistracie Przemysław Linda.

Decyzja nie została jeszcze podjęta, ale GDDKiA nie zamyka się na nowe rozwiązania.

– W ramach opracowanej wcześniej koncepcji nie analizowano wariantu zakładającego przeprawę promową. Przeprawy promowe stosuje się przy niewielkich natężeniach ruchu i w przypadkach, gdy nie ma zapewnionych warunków dla ruchu pieszego. W trakcie planowanego remontu mostu ruch pieszy po obiekcie będzie możliwy – wyjaśnia Maciej Wołodko. – Poprosiliśmy gminę Ścinawa o przygotowanie materiałów, w których określone byłyby m.in. możliwości techniczne i prawne oraz koszty budowy i eksploatacji dla proponowanej przeprawy promowej. Czekamy na odpowiedź z magistratu.

Most drogowy w Ścinawie jest zabytkiem techniki, zbudowanym ponad 100 lat temu na podstawie projektu dwóch wrocławskich inżynierów: Kellera i Schnappa. Wcześniejszy, drewniany most ze zwodzonym przęsłem był już w złym stanie i nie pozwalał na rozwój żeglugi na Odrze. W nowym moście wszystkie połączenia elementów pierwotnych wykonano jako nitowane. Całkowita jego długość wynosi 350 m. Ostatnie prace remontowe wykonano w 1994 r.