Mieszkanie chronione treningowe i wspierane to strzał w dziesiątkę

194

Od maja 2019 r. na terenie powiatu lubińskiego funkcjonują dwie nowe formy wsparcia społecznego, tj. mieszkanie chronione treningowe oraz mieszkanie wspierane.

Mieszkania prowadzone są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie w ramach trzyletniego projektu pn. „Bezpieczna Przystań” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zapewnienie możliwości bytowych, nauki prowadzenia samodzielnego życia, rozwijanie samodzielności oraz sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych, wychowankom opuszczającym pieczę zastępczą oraz osobom niepełnosprawnym.

Mieszkanie to formy wsparcia, które są ukierunkowane na przygotowanie mieszkańców do samodzielnego funkcjonowania w środowisku oraz zintegrowanie ich ze społecznością lokalną. Każde mieszkanie funkcjonuje na terenie miasta Lubina, składa się z osobnych pokoi oraz wspólnych pomieszczeń użytkowych. Mieszkania są nowocześnie urządzone i wyposażone w sprzęt AGD, komputerowy oraz telewizyjny.

W ramach pobytu w mieszkaniach uczestnicy mogą liczyć na pomoc specjalistów, m.in. psychologa, pracowników socjalnych, opiekuna, asystenta, trenera, od których otrzymują wsparcie w zakresie nauki samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego tj. uczestniczą w treningach kulinarnych, budżetowych, higienicznych, umiejętności prowadzenia rozmowy, czy załatwiania spraw urzędowych. Zapewnione mają również wsparcie w zakresie rozwoju osobistego, organizacji czasu wolnego, tak więc korzystają m.in. z siłowni, basenu, kina, teatru, biorą udział w koncertach.

Osoby, które w przyszłości chcą skorzystać z przedstawionej formy wsparcia i jednocześnie spełniają warunki określone w projekcie proszone są o nawiązanie kontaktu:

– osobistego w siedzibie PCPR w Lubinie ul. Składowa 3, od poniedziałku do piątku w godz.:7.30 – 15.30,

– telefonicznego – 76 847 96 91, 92,

– e-mail: pcpr@powiat-lubin.pl

AUTOR i FOT. PCPR w Lubinie