Miasto wybrało firmę, która będzie naprawiać lubińskie ulice

2779

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Kamadex z Miroszowic będzie do końca tego roku wykonywać bieżące naprawy ulic na terenie Lubina. W rozstrzygniętym niedawno przetargu ofertę złożyła tylko ta firma.

Bieżące remonty i utrzymanie ulic to zadanie polegające na wykonywaniu niewielkich prac porządkowych, naprawczych i usuwaniu awarii nawierzchni. Magistrat szacował, że na przeprowadzenie takich robót w drugiej połowie roku trzeba będzie wydać 880 tys. zł. Okazało się, że budżet musi być już wyższy – Kamadex jako jedyny oferent wycenił te usługi na 922 315,50 zł.

Firma zadeklarowała w ofercie, że w przypadku zgłoszonej przez służby miejskie awarii nawierzchni jej pracownicy przystąpią do działania w ciągu godziny. Inne roboty, nie wymagające tak pilnej interwencji, muszą się rozpocząć w ciągu trzech dni od zgłoszenia przez Urząd Miejski. Bieżące naprawy drogowe nie mogą być wykonywane w godzinach szczytu, które określono na 6.30 – 8.30 i 13.30 – 16.30.

W toku jest jeszcze inny przetarg, na gruntowną przebudowę kilku ulic w mieście. Urzędnicy analizują poprawność złożonych w nim ofert. W tym przypadku także większość wycen przekracza założony przez miasto budżet.