Matura w 2023 roku będzie już inna

3251

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowuje się do przeprowadzenia w 2023 roku matury w nowej formule. Nowej, bo będą ją zdawać uczniowie, którzy zakończą wówczas naukę w czteroletnim liceum i pięcioletnim technikum. Co już wiadomo w tej sprawie?

Fot. archiwum portalu

Jak informuje Centralna Komisja Egzaminacyjna, zakończono już wstępne konsultacje, jeśli chodzi o wymagania na egzaminie maturalnym w 2023 roku. Nowa formuła, będzie wdrażana stopniowo, według opracowanego harmonogramu.

Pierwsze zapisy zostały już opublikowane na stronie CKE, w zakładce egzamin maturalny (egzamin w formule 2023). To materiały dla nauczycieli języka polskiego. Dotyczą one kluczowych zagadnień związanych z egzaminem maturalnym z języka polskiego, w tym np. funkcjonalnego wykorzystania kontekstów w wypowiedzi pisemnej, określania poziomu argumentacji w wypowiedzi pisemnej, redagowania akapitów w wypowiedzi pisemnej, zakresu środków językowych w wypowiedzi pisemnej. Te i kolejne materiały będą zawierały krótkie omówienie teoretyczne, praktyczne wskazówki do wykorzystania na zajęciach (w tym scenariusze lekcji) oraz uczniowskie wypracowania do samodzielnej oceny przez nauczyciela (około tydzień po publikacji każdego materiału na tej samej stronie publikowana będzie ocena ekspertów z komentarzem, tak aby każdy nauczyciel mógł porównać swoją ocenę z oceną ekspercką).

Pod koniec lutego pedagodzy poznają też m.in. kształt arkuszy maturalnych (w tym liczbę i rodzaj zadań) oraz przykładowe zadania.

Na początku marca CKE opublikuje arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w formule 2023, zawierające zadania zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych.

„W opinii Centralnej Komisji Egzaminacyjnej arkusze pokazowe nie powinny być wykorzystywane do przeprowadzania diagnozy stopnia przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzaminów próbnych), do którego będą przystępować za ponad rok (absolwenci LO) lub dwa lata (absolwenci technikum). Należy mieć na względzie, że arkusze pokazowe zawierają zadania sprawdzające pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych, tzn. również wiadomości i umiejętności kształcone w ostatnich klasach szkoły ponadpodstawowej. Oznacza to, że części zadań młodzież nie będzie w stanie rozwiązać. Proponujemy zatem, aby arkusze pokazowe wykorzystać wyłącznie jako materiał poglądowy, służący zapoznaniu przyszłych maturzystów z formułą arkusza egzaminacyjnego, przeznaczony do wspólnego rozwiązania zadań w klasie lub w domu i w klasie, z jasno przekazaną informacją, które zadania wykraczają poza opracowany wcześniej materiał. Centralna Komisja Egzaminacyjna za całkowicie nieuzasadnione uważa wystawianie ocen cząstkowych na podstawie uzyskanych przez danego ucznia wyników tzw. egzaminu próbnego, jeżeli szkoła podejmie decyzję o wykorzystaniu arkuszy pokazowych do przeprowadzenia takiego egzaminu”

– czytamy na stronie gov.pl, w zakładce Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Od 28 do 30 września 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły wziąć udział w próbnej maturze z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym. Udział w maturze próbnej jest dobrowolny.

Z kolei od 12 do 22 grudnia 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić tzw. egzamin próbny ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Ten egzamin także jest dobrowolny.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.