Marszałek wręczył promesy

266

Promesy na kwotę prawie 14 mln zł wręczył marszałek Cezary Przybylski trzydziestu samorządom i spółkom komunalnym z subregionów jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego. Środki te zostaną przeznaczone na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową, a także na budowę lub remonty świetlic, boisk, placów i innych obiektów publicznych. W gronie beneficjentów są również dwa podmioty z powiatu lubińskiego. 

Promesy na inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową przyznane zostały przedstawicielom dziesięciu gmin i dwóch przedsiębiorstw komunalnych. Otrzymane wsparcie finansowe beneficjenci przeznaczą na budowę, przebudowę lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę. Dotacje mogą być również wykorzystane w celu realizacji inwestycji związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków oraz zakupem i montażem urządzeń, instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

– Są to zadania ważne, które niejednokrotnie wpływają na życie i komfort mieszkańców. Zależy nam na tym by tego typu inwestycji było w naszym województwie jak najwięcej – mówi marszałek, Cezary Przybylski, Bezpartyjni Samorządowcy.

Łączne wsparcie dla subregionów jeleniogórskiego i legnicko-głogowskiego to prawie 14 mln zł.  W powiecie lubińskim na finansową pomoc może liczyć gmina Lubin, do której trafią środki w wysokości 399,2 tys. zł oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z o.o., do którego trafi ponad 1,73 mln zł.

– Wiele gmin potrzebuje wsparcia w zakresie inwestycji w gospodarkę wodno-ściekową. Doskonałym dowodem na to jest duże zainteresowanie projektem – dodaje marszałek.

W sumie wnioski o dofinansowanie złożyło aż 59 podmiotów z całego regionu na kwotę ponad 79 mln zł. Po weryfikacji merytorycznej i formalnej dotacje na ponad 59 mln zł przyznano 44 beneficjentom z regionów wrocławskiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i legnicko – głogowskiego. Pieniądze pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

Promesy o wartości ponad 460 tys. zł otrzymali również beneficjenci projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Jest to pomoc finansowa w formie dotacji na realizacje takich zadań jak budowa, przebudowa lub remont obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno–kulturalne. Wsparcie może być przeznaczone także miedzy innymi na zakup sprzętów dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych. Beneficjentami konkursu są gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, a maksymalna wysokość pomocy na realizację pojedynczego projektu nie może przekroczyć 30 tys. zł.

Na realizację tegorocznej edycji projektu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” samorząd województwa przeznaczył łącznie 1,4 mln zł. Wsparcie w ramach konkursu otrzymało w sumie 51 gmin z całego regionu.