Marszałek pisze do prezesa. Realizacja programu PiS to „wyrok śmierci” dla samorządów?

3566

Marszałek województwa dolnośląskiego i lider Bezpartyjnych Samorządowców Cezary Przybylski napisał list otwarty do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Samorządowiec wyraża w nim swoje zaniepokojenie programem wyborczym ugrupowania, w którym pominięto sprawy samorządów. – Ten program wydaje się swoistym wyrokiem śmierci dla idei samorządności w Polsce – uważa Przybylski.

Fot. Magda Pasiewicz

Marszałek Cezary Przybylski w swoim liście do prezesa PiS podkreśla m.in. zasługi polskich samorządów i zachęca kierownictwo partii do odwiedzenia dolnośląskich miejscowości.

– Zobaczycie Państwo na własne oczy, jak dzięki samorządowi przez ostatnie 30 lat zmieniła się nasza Ojczyzna, z której wszyscy jesteśmy bardzo dumni – zaznacza.

W liście otwartym do Jarosława Kaczyńskiego możemy przeczytać m.in. że samorządowcy są zaniepokojeni tym, że w liczącym ponad 200 stron programie partii, jego autorzy nie wspominają o współczesnych dokonaniach samorządów.

– Przypomnę tylko, że zasługi samorządu terytorialnego dla rozwoju kraju są niepodważalne. To właśnie tutaj na dole, w mozolnym trudzie i dzięki ciężkiej pracy, wykuwa się autentyczna siła Polski i jej przyszłość. Władze samorządu lokalnego, gminy, powiatu i województwa są najbliżej swoich mieszkańców i one najlepiej znają ich problemy i potrzeby. Zadowolenie mieszkańca każdej Małej Ojczyzny jest powodem do dumy i siłą napędową rozwoju regionu oraz Państwa – czytamy w liście Przybylskiego, który zaznacza, że to samorząd realizuje takie inwestycje, jak choćby obwodnice miast, hale sportowo-rekreacyjne, żłobki i przedszkola, szkoły, boiska sportowe czy koleje.

Marszałek pisze wprost, że obawia się sprowadzenia pod rządami PiS samorządów do roli rad narodowych w PRL, które w jego ocenie byłby atrapami politycznymi, słuchającymi poleceń z centrali, a nie jednostkami mającymi wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Cezary Przybylski domaga się od Kaczyńskiego odpowiedzi na pięć pytań:

  1. Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza ograniczyć rolę i znaczenie samorządu terytorialnego na rzecz wzmacniania pozycji wojewody, odbierając tym samym Polakom możliwość decydowania o losie i rozwoju swoich Małych Ojczyzn?

  2. Czy Prawo i Sprawiedliwość planuje wprowadzenie nowego podziału administracyjnego Polski, który będzie zakładał zmniejszenie liczby województw, zmianę liczy gmin i powiatów a tym samym przeprowadzenie przedterminowych wyborów samorządowych?

  3. Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza zlikwidować powiaty?

  4. Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza znieść bezpośrednie wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, odbierając Polakom szansę głosowania na najbardziej wartościowych , merytorycznych i bezpartyjnych kandydatów?

  5. Czy Prawo i Sprawiedliwość zamierza ograniczyć lub pozbawić samorządy województw kompetencji w zakresie zarządzania środkami europejskimi?

AUTOR: bas/TuWrocław.com