Kształt autostrady A4 uzgodnią z mieszkańcami

8934

Dwie jezdnie po trzy pasy ruchu plus pas awaryjny – tak po rozbudowie ma wyglądać przyszła autostrada A4. Zapowiadane przez GDDKiA zmiany mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo kierowców, ale też spowodować rozwój inwestycji na Dolnym Śląsku. Od jutra do końca lutego potrwają spotkania informacyjne dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostaną wstępne korytarze przebiegu autostrady A4 od Legnicy do Wrocławia i drogi ekspresowej S5 od Sobótki do Bolkowa.

Z danych opracowanych przez Generalną Dyrekcję dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu wynika, że autostradą A4 na newralgicznym odcinku od Krzyżowej do Wrocławia jeździ każdej doby nawet 120 tysięcy pojazdów. Droga nie ma pasów awaryjnych i niemal codziennie dnia dochodzi na niej do wypadków, nierzadko tych tragicznych.

Trasa już od wielu lat wymaga remontu, a GDDKiA od długiego czasu zbiera dokumenty dotyczące tzw. studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego. 

– Rozpatruje się budowę nowej jezdni wzdłuż istniejącej trasy z trzema pasami ruchu, pasem awaryjnym i wykorzystanie na drugą jezdnię obecnego śladu. W takim kierunku obecnie trwają prace, które mają się zakończyć wyborem ostatecznego wariantu i wystąpieniem o decyzje środowiskowe – informuje Lidia Markowska, dyrektor dolnośląskiego oddziału GDDKiA.

Lidia Markowska, dyrektor wrocławskiego oddziału GDDKiA

Początkowo pod uwagę brano aż dziewięć koncepcji budowy nowej drogi. Ostatecznie wybrano dwie. Obie zakładają, że na odcinku od Krzyżowej do Kostomłotów droga będzie przebiegała po starym śladzie. Na najbliższe tygodnie przyszły zaplanowano spotkania z mieszkańcami, podczas których ma zostać omówiony przyszły kształt całej A4.

– Z uwagi na panującą sytuację pandemiczną COVID-19 spotkania odbędą się w trybie on-line, w systemie wideokonferencji przy użyciu ogólnodostępnej aplikacji. W pierwszym tygodniu będą dotyczyć czterech gmin: miasto Legnica, Krotoszyce, Legnickie Pole i Wądroże Wielkie – informuje Magdalena Szumiata, rzecznik prasowy dolnośląskiego oddziału GDDKiA.

Podczas spotkań projektanci zaprezentują proponowane warianty przebiegu tras A4 i S5 oraz będą odpowiadać na pytania społeczeństwa. – W czasie spotkań, jak i po ich zakończeniu każdy będzie mógł zgłosić swoje propozycje i przekazać ewentualne uwagi lub sugestie na specjalnym formularzu – dodaje.

Według zapewnień GDDKiA po nowej autostradzie A4 z trzema pasami ruchu i pasem awaryjnym pojedziemy najpóźniej za 9 lat.