Konsultacje dla osób, które chcą stworzyć rodzinę zastępczą

100

Powiatowy Ośrodek Pieczy Zastępczej w Lubinie zaprasza mieszkańców powiatu lubińskiego, którzy mogą i chcą stworzyć rodzinę zastępczą dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych do Punktu Konsultacyjnego ds. Rodzicielstwa Zastępczego.

Fot. Pixabay

Najbliższy dyżur punktu odbędzie się już w poniedziałek, 7 października, w siedzibie ośrodka przy al. Komisji Edukacji Narodowej 6a (II piętro). Rozpocznie się on o godzinie 9.30, a zakończy o 17.30.

Pracownicy punktu udzielą szczegółowych informacji na temat:

– obowiązujących przepisów prawa, dotyczących tworzenia rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

– przebiegu procedury kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka,

– praw i obowiązków rodziny zastępczej lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka,

– wsparcia psychologicznego, socjalnego i prawnego dla rodzin zastępczych lub prowadzących rodzinny dom dziecka,

– przysługujących rodzinie zastępczej lub prowadzącym rodzinny dom dziecka świadczeń finansowych,

– szkolenia skierowanego dla kandydatów na rodziców zastępczych według Programu „Rodzina”.

Przypominamy, że dyżury w punkcie konsultacyjnym odbywają się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 9.30 do 17.30 w siedzibie ośrodka.

W razie pytań, można kontaktować się z: Joanną Kozak – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 745 34 08 lub Moniką Hryńko – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 76 745 34 07.