Konkurs dla uczniów „Wybieram wybory”

45

Ruszyła IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”. Jest on poświęcony ogólnej wiedzy dotyczącej prawa wyborczego.

Konkurs organizowany przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze jest skierowany do uczniów ponadgimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego – propagowania idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym.

Chętni uczniowie szkół mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, przesyłając skany dokumentów do dzisiaj, 10 stycznia 2020 roku na adres właściwej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl (zakładka na górnym pasku „Aktualności”  Konkurs „Wybieram Wybory” IV edycja).

Oryginały dokumentów muszą zostać przesłane do Delegatury najpóźniej w terminie 14 dni od dnia upływu terminu na zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie, tj. do 24 stycznia. W przypadku przesłania tych dokumentów pocztą o zachowaniu terminu decyduje data nadania.

25 lutego o godzinie 12 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań (trzy propozycje odpowiedzi). Zakres tematyczny pytań obejmować będzie wszystkie działy Kodeksu wyborczego. Czas trwania etapu szkolnego wynosi 40 minut.

Wyniki etapu szkolnego Konkursu z danej szkoły przesłane zostaną na jej adres poczty elektronicznej. 13 marca na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego zostanie ogłoszona lista uczestników zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego.

Uczestnicy zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego zostaną poinformowani o tym, za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów:

1) Wybory prezydenckie w Polsce w ujęciu historycznym.
2) Warunki i zasady równości w prawie wyborczym.
3) Sądowa kontrola wyborów prezydenckich i parlamentarnych w Polsce.

Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 13 kwietnia.

W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 28 kwietnia o godz. 10 w Warszawie (ul. Wiejska 10) z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania z zakresu Kodeksu wyborczego.

Wszyscy uczestnicy trzeciego etapu i zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy.

Najlepsi uczestnicy otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie – 800, a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych.

Informacje na temat konkursu będą systematycznie publikowane na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl. Informacje pojawiać się będą także na profilach Krajowego Biura Wyborczego i Państwowej Komisji Wyborczej w serwisach społecznościowych.

W III edycji konkursu, która odbyła się 2019 roku zgłosiło się 7158 uczniów z 671 szkół w całej Polsce. W finale zwyciężyła Zuzanna Wojtkowska z II Liceum Ogólnokształcącego im.
Generałowej Zamoyskiej i H. Modrzejewskiej w Poznaniu. Drugie miejsce przypadło Mikołajowi Wolaninowi z tej samej szkoły. Na trzecim miejscu znalazł się Jakub Małecki z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej w Chorzowie.

Źródło Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Legnicy