Koleje Dolnośląskie nadal chcą kupić pociągi

436

Koleje Dolnośląskie ogłosiły kolejny przetarg na zakup nowych pociągów spalinowych. Spółka wciąż nie wybrała też dostawcy składów elektrycznych, zdecydowała się na przedłużenie terminu związania ofertą.

Nowe postępowanie na pociągi spalinowe to efekt braku ofert we wcześniejszym przetargu, o czym Koleje Dolnośląskie poinformowały na początku czerwca. Dolnośląski przewoźnik nadal chce zakupić dwa dwuczłonowe składy o takim napędzie.

– Planując inwestycje taborowe stawiamy na budowę optymalnej, również ekonomicznie, floty pojazdów, odpowiadającej na uwarunkowania infrastrukturalne planowanych w przyszłości połączeń – mówi Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich. – Naturalną decyzją było więc powtórzenie postępowania na pociągi spalinowe – dodaje.

Na dostawę dwóch składów wybrany producent będzie miał 24 miesiące od podpisania umowy. Przetarg przewiduje jednak możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejnych sześć sztuk. Spółka czeka na oferty producentów do 23 lipca. Jedynym kryterium decydującym o wyborze będzie cena.

Koleje Dolnośląskie są także w trakcie analizy ofert w przetargu na zakup pięciu pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych, który został ogłoszony w lutym.

Bydgoska PESA za dostawę chce 29 mln zł za pojazd, czyli w sumie ponad 145 mln zł, zaś Newag 32,2 mln zł za pojazd, w sumie to ponad 161 mln zł.

Przetarg przewiduje również opcję na dostawę kolejnych dwudziestu elektrycznych składów.

W porozumieniu z producentami Koleje Dolnośląskie skorzystały z możliwości wydłużeniu terminu związania ofertą o 60 dni. Przewoźnik ma więc czas na podjęcie ostatecznej decyzji dotyczącej złożonych ofert do 21 sierpnia.

Dolnośląska spółka przygląda się również ofercie złożonej w postępowaniu na zakup dwóch trójczłonowych pojazdów z dwusystemowym napędem elektryczno-spalinowym (hybrydowym, HZT). Ich dostawą zainteresowany jest Newag, który zaproponował ponad 56 mln zł, co daje 28 mln zł za pojazd. Koleje Dolnośląskie mają czas na podjęcie decyzji w sprawie tego postępowania do 2 września.