KGHM: zarząd popiera wypłatę dywidendy

2541

Zarząd Polskiej Miedzi przygotował już rekomendację dla akcjonariuszy odnośnie do sposobu zagospodarowania zeszłorocznego zysku firmy. Posiadacze akcji spółki mieliby otrzymać bonus.

Akcjonariat KGHM w zeszłym roku nie zgodził się na wypłatę przez spółkę dywidendy (fot. archiwum)

Jeśli walne zgromadzenie akcjonariuszy, zatwierdzając wyniki finansowe spółki, przyjmie rekomendację zarządu, oznaczałoby to powrót po trzech latach przerwy do wypłacania dywidendy. Dla akcjonariuszy dobrym prognostykiem może być fakt, że wcześniej władze miedziowego giganta rekomendowały zatrzymywanie całego zysku w firmie.

Tym razem zarząd spółki zaproponował, by z blisko 1,78 miliarda złotych zeszłorocznego zysku 300 mln przekazać posiadaczom akcji KGHM. Oznaczałoby to bonus w wysokości 1,50 zł za jedną akcję, wypłacany już 29 czerwca. Pozostała część zysku miałaby zasilić kapitał zapasowy firmy.

Rekomendacja Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. jest wynikiem analizy aktualnych możliwości finansowych Spółki, w kontekście realizowanego programu inwestycyjnego oraz aktualnej i przewidywanej sytuacji na rynku metali. Jest ona zgodna z obowiązującą Polityką Dywidendową KGHM Polska Miedź S.A., zakładającą zachowanie równowagi pomiędzy poziomem wypłacanej dywidendy a możliwościami efektywnego inwestowania Spółki w warunkach aktualnego poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

– czytamy w komunikacie giełdowym spółki.

Wniosek Zarządu zaaprobowała też rada nadzorcza KGHM. Ostateczną decyzję podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Termin posiedzenia nie został jeszcze podany.